Volg de (gratis) cursus Politiek Actief!

Hoe werkt de gemeente en hoe komt besluitvorming in de gemeente tot stand? Wat doet een gemeenteraad? Hoe verhouden de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad tot elkaar? Wilt u graag meer weten over de lokale politiek? De gemeente Gulpen-Wittem organiseert een gratis cursus voor álle inwoners die geïnteresseerd zijn in de (gemeente)politiek. Burgemeester Nicole Ramaekers en griffier Robin Reichrath geven in deze video alvast een voorproefje van de cursus!

Heeft u er al eens over nagedacht om zelf actief te worden in de politiek? Politieke partijen starten komende maanden de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Tijdens de cursus ontdekt u misschien of, en op welke manier, u actief wilt worden in de lokale politiek. Maar ook als u gewoon geïnteresseerd bent of graag wilt weten hoe u als inwoner invloed kunt uitoefenen op de lokale politiek, is deze cursus een aanrader!

Programma Politiek Actief

De cursus wordt aangeboden door de gemeente Gulpen-Wittem en verzorgd door de griffie. Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten.

Deel 1: Hoe wordt Nederland bestuurd?
Deel 2: Taken en rollen van het gemeentebestuur
Deel 3: In gesprek met de burgemeester, een wethouder en raadsleden

Cursusdata en organisatie

De cursusdagen zijn dinsdag 13 juli, dinsdag 14 september en dinsdag 21 september, telkens van 19:00 tot ongeveer 21:00 uur. De bijeenkomsten hebben een interactieve insteek, waaraan ook de burgemeester een bijdrage zal leveren. Ook sluiten enkele raadsleden en een wethouder aan om te vertellen over hun werk. Tijdens de cursus kunt u vragen stellen over het werk als raadslid of wethouder. Bij aanwezigheid bij alle drie de bijeenkomsten, ontvangt u een certificaat als bewijs voor uw deelname. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de actuele situatie omtrent corona wordt bekeken of de cursus fysiek vanuit de raadzaal of digitaal wordt georganiseerd.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Gulpen-Wittem via email: griffie@gulpen-wittem.nl of telefoon: 043 – 8800 769. Vermeld bij uw aanmelding uw volledige naam, adres en contactgegevens, en of u aan alle bijeenkomsten zult deelnemen. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 12 juli.

Film over cursus Politiek Actief

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken