Basisschool de Triangel en SBO Bernardus ‘eerste gezonde scholen’ van gemeente Gulpen-Wittem

Basisschool de Triangel en de School voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) St. Bernardus in Gulpen hebben het vignet ‘Gezonde School’ behaald. Hiermee zijn zij de eerste officiële ‘gezonde’ scholen van de gemeente Gulpen-Wittem. Het vignet wordt toegekend aan scholen die voldoen aan de kwaliteitscriteria die deskundigen hebben opgesteld. Op woensdag 23 februari mochten beide locaties het vignet in ontvangst nemen. De gemeente is trots op dit behaalde resultaat!

Gezonde School-aanpak

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Met de Gezonde School-aanpak werken scholen structureel aan een of meerdere gezondheidsthema’s zoals welbevinden, voeding en bewegen. Zo zorgen scholen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Basisschool de Triangel en SBO Bernardus hebben een certificaat voor het thema ‘Welbevinden’ behaald en behoren daarmee tot het netwerk van  ‘Gezonde Scholen’. Structureel werken aan welbevinden zorgt voor een fijnere sfeer op school en in de klas. In een veilig leerklimaat mag iedereen zichzelf zijn, mogen fouten worden gemaakt, vertonen leerlingen gepast sociaal gedrag en verzuimen leerkrachten minder. Dat komt de leerprestaties ten goede. Welbevinden is een thema dat na de corona crisis zeker aandacht nog heeft. Net als voeding, beweging, relaties en seksualiteit. Christa Somers, directeur, is trots op het behalen van dit vignet; “Het is een waardering voor alle kinderen en medewerkers die iedere dag vanuit vertrouwen hard werken aan het welbevinden voor elkaar en voor zichzelf. Op een school zijn veel sociale situaties waarvan je kunt leren. Ieder op z’n eigen manier, ieder met evenveel plezier!”

Ook wethouder Franssen (onderwijs) is trots. “Een gezonde leefomgeving is voor iedereen belangrijk, maar vooral voor onze jongere generaties die groeien, leren en volop in ontwikkeling zijn. Een gezonde basis levert een positieve bijdrage aan de toekomst die voor hen ligt! Dit predicaat sluit ook naadloos aan bij het landelijke initiatief Jongeren Op Gezond Gewicht, waar de gemeente ook bij aangesloten is. We zijn er trots op dat er in onze gemeente nu 2 scholen zijn die zich ‘Gezonde School’ mogen noemen. Ook op andere scholen wordt flink aan de weg getimmerd. Ik heb er vertrouwen in dat meer scholen in Gulpen-Wittem gaan volgen!”

Samenwerking

Het programma Gezonde School is een samenwerking tussen de raad van sectorvereniging voor het primair onderwijs (PO-Raad), de raad van vereniging van scholen in het voortgezet en middelbaar onderwijs (VO en MBO-raad), het RIVM en GGD-GHOR Nederland. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl of neem contact op met de Gezonde School Adviseur in uw gemeente

Burgemeester reikt vignet Gezonde School aan schoolhoofd uit

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken