Vergoeding voor controleren Corona Toegangsbewijzen

U kunt een (deel)vergoeding aanvragen wanneer u kosten heeft gemaakt voor het controleren van corona toegangsbewijzen in de periode 1 januari 2022 – 26 maart 2022.

Vanwege de oplopende coronacijfers heeft het Rijk besloten om in Nederland te gaan werken met coronatoegangsbewijzen (CTB). Dit is één van de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat we grip krijgen op het virus en dat het risico voor de volksgezondheid omlaag gaat. Het naleven van al deze regels is niet niks, en voor velen ook niet makkelijk. Horecaondernemers, dorpshuizen, verenigingen, stichtingen en evenementenorganisaties doen hun uiterste best. Veel CTB-controles gaan al goed, maar soms is er een extra steuntje of helpende hand nodig.

Heeft u extra kosten gemaakt om het controleren op coronatoegangsbewijzen mogelijk te maken? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. U krijgt mogelijk een (deel)vergoeding. 

Vergoeding van Rijksoverheid

Het Rijk stelt een (beperkt) geldbudget beschikbaar voor het vergoeden van extra kosten die gemaakt zijn voor het controleren van coronatoegangsbewijzen. Elke gemeente kan aanspraak maken op een gedeelte van dit budget. Voor Gulpen-Wittem is dat maximaal maximaal € 54.283,-.

Welke extra kosten vallen daar onder?

Het gaat om kosten die tijdelijk gemaakt zijn om het coronatoegangsbewijs van gasten, deelnemers of bezoekers te controleren. Denk hierbij aan het inhuren van extra personeel of uitsmijters die controleren op coronatoegangsbewijzen. Of aan materiële kosten, zoals de aanschaf van polsbandjes voor bij de controle, enzovoorts.

Hoe werkt dat?

Lukte het u om te controleren op het coronatoegangsbewijs, zonder dat u extra kosten heeft gemaakt? Dat is natuurlijk heel fijn! Heeft u wel steun nodig? Dan kijken wij of we u kunnen helpen met een (deel)vergoeding.

Richtlijnen van het Rijk voor het toekennen van de vergoeding

Welke kosten worden vergoed?

 1. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
 2. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1;
 3. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 4. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
 5. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 5.

Welke kosten worden niet vergoed?

 1. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022;
 2. kosten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk, Provincie en/of de gemeente is verstrekt.
 3. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Terugbetaling

Als u een vergoeding aanvraagt, gaat u akkoord met de Landelijke Regelgeving rondom de controle van het coronatoegangsbewijs. De gemeente heeft het recht uw vergoeding in sommige situaties terug te vorderen:

 1. Indien onjuiste informatie is verstrekt die van invloed is op de hoogte van de subsidie, wordt de subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd
 2. ook als achteraf blijkt dat de subsidie is ingezet voor andere activiteiten, moet de subsidie worden terugbetaald.
 3. Verder moet de subsidie worden terugbetaald wanneer een of meerdere medewerkers van het cluster veiligheid en handhaving van de gemeente Gulpen-Wittem constateren dat de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten niet (goed) wordt uitgevoerd.

Een vergoeding aanvragen

Heeft u in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 extra kosten gemaakt voor het kunnen controleren op toegangsbewijzen (zowel personele kosten, als materiële kosten)? Stuur dan een e-mail naar info@gulpen-wittem.nl onder vermelding van ‘Aanvraag subsidie naleving controleplicht CTB’. U kunt tot en met 20 maart 2022 een vergoeding aanvragen.

Uw aanvraag

Wij beoordelen of u recht heeft op een (deel)vergoeding van uw kosten. Hierover wordt u geïnformeerd via mail. In het eerste kwartaal van het jaar 2022 zult u dan de compensatie ontvangen. Deze gegevens hebben wij nodig:

 • Naam contactpersoon
 • Bedrijf/organisatie/vereniging
 • KvK-nummer
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • NAW gegevens (zakelijk adres, postcode, plaats)
 • Omschrijving reden
 • Datum activiteit(en) kostenvergoeding
 • Bedrag kostenvergoeding inclusief BTW
 • Rekeningnummer + naam rekeninghouder (IBAN)
 • Factuur/bewijs (loonstrook) als bijlage

Let op; indien we méér aanvragen ontvangen dan het beschikbare budget, geldt datum van indienen aanvraag! Dit kan dus betekenen dat u bij bereiken van maximaal budget niets ontvangt.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op via info@gulpen-wittem.nl of bel naar 14 043. We helpen u graag verder. 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken