Van Verantwoord op weg naar … Team Heuvelland

We blijven ons inzetten voor landschap, bewonerswelzijn en verkeersleefbaar-heid. Vorig jaar hebben de gemeenteraden van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals groen licht gegeven voor een uitvoeringsagenda met duurza-me maatregelen tot 2030. De eerste pilots zijn uitgevoerd en geëvalueerd. De nieuwe activiteiten in 2022 voeren we uit onder de noemer Team Heuvelland.

Want, het Heuvelland is van ons allemaal. Voor een dag of voor een weekend… En als je echt geluk hebt, breng je hier je hele leven door. Het is de mooiste streek van Nederland om doorheen te lopen, fietsen of rijden. Hoe je dat doet, bepaal je hele-maal zelf. Zodra je de weg op gaat, word je onderdeel van het landschap en lid van Team Heuvelland. Doe jij ook mee? We delen de weg én verplaatsen ons in elkaar. Zo genieten we samen, blijven we in beweging en houden we het veilig en schoon.

Eerlijk is eerlijk: soms kunnen we best wat meer teamgevoel gebruiken. Vooral op de dagen en tijdstippen dat het erg druk is. Je aan de verkeersregels houden is één ding, even omrijden, letten op mogelijke geluidsoverlast, iemand voor laten gaan of zelfs je dagplanning aanpassen, gaat alweer een stukje verder. Toch maakt juist dit soort gedrag je tot een teamspeler. Probeer het maar eens; het hele Heuvelland wordt er mooier van. Team Heuvelland: deel de weg en iedereen wint! Zie je iets dat helemaal niet #TeamHeuvelland is? Maak melding van verkeersoverlast via 0900 – 8844.

Eerste activiteiten

Dit voorjaar starten we met de actie ‘Scooter vriendelijk’. Dat doen we samen met verhuurbedrijven. Hub Nix, ’t Zinkviooltje, Imbali, Scooterverhuur in Valkenburg, Cy-cle Centre in Valkenburg en E-Scooterverhuur Heuvelland doen mee. Verder on-dersteunen we de nieuwe campagne van #SamenOpWeg, een initiatief van Lim-burg Cycling en Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL). De campagne zet in op gewenst en veilig gedrag van fietsers en wandelaars. En stimu-leert daarnaast het gebruik van nieuwe routes door minder drukke gebieden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de activiteiten van en voor Team Heuvelland op de website. Daar kun je je ook abonneren op de nieuwsbrief van Team Heuvelland.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken