Zelfevaluatie Basis Registratie Personen en Reisdocumenten

De gemeente heeft de managementrapportages Zelfevaluaties Basis Registratie Personen(BRP) en Reisdocumenten(PNIK) 2021 voor kennisgeving aangenomen en doorgestuurd naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en het College bescherming persoonsgegevens.

Alle gemeenten moeten jaarlijks een zelfevaluatie doen voor de reisdocumenten, rijbewijzen en voor de Basis Registratie Personen. Op basis van vragenlijsten van het ministerie wordt gekeken of beleid, procedures en personeel voldoen aan de wettelijke eisen en voorschriften. Ook wordt de inhoudelijke kwaliteit van de BRP-administratie beoordeeld.

Uit de rapporten blijkt dat de gemeente Gulpen-Wittem op beide onderdelen een ruime voldoende scoort.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken