Inzameling restafval naar 1 keer in de 4 weken

Met ingang van 30 mei 2022 gaat de inzameling van restafval in Gulpen-Wittem naar één keer in de 4 weken. Nu is dat nog om de week. Inwoners met een restafvalcontainer ontvangen een brief van de gemeente met een informatiefolder (PDF, 13.1 MB).

Minder restafval, meer grondstoffen

Er wordt steeds minder restafval aangeboden omdat we ons afval steeds beter scheiden. Dat is een goede ontwikkeling, want zo kunnen we meer afval recyclen en hergebruiken. Restafval wordt verbrand en als het niet goed is gescheiden gaan kostbare grondstoffen verloren.

Omdat er steeds minder restafval wordt aangeboden, is de verwachting dat het voor de meeste huishoudens weinig problemen zal opleveren om restafval langer op te sparen. Het inzamelen van restafval, een keer per 4 weken, is in meeste Rd4-gemeenten al langere tijd heel normaal. Aan de inzameling van GFT-afval verandert niets.

Afval scheiden

Op de website van Rd4 vindt u informatie over het nog beter scheiden van afval en waar u met uw afval naartoe kunt als u het echt niet haalt om de container 4 weken te gebruiken.

Afvalkalender

Vanaf 28 mei zijn de nieuwe inzameldagen te zien in de afvalkalender in de Milieu App en op www.rd4.nl/afvalkalender. Gebruikers van de Milieu App die het alarm voor de inzameldagen hebben geactiveerd, ontvangen vanaf dan ook automatisch een alarm voor de nieuwe inzameldagen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken