Veteranendag Gulpen-Wittem in een nieuw jasje

Elk jaar organiseert de gemeente een Veteranendag. Een aantal veteranen heeft in samenwerking met de gemeente nagedacht over een nieuwe invulling van deze dag, op een manier die álle veteranen moet aanspreken en waaraan elke veteraan (ongeacht leeftijd) kan deelnemen. Door de Veteranendag in een nieuw jasje te steken, hoopt de organisatie méér jonge veteranen aan te trekken en een brug te bouwen tussen jonge en oude veteranen.

Op zaterdag 2 juli wordt er daarom een gezellige, kameraadschappelijke dag georganiseerd voor veteranen in Gulpen-Wittem en vertegenwoordigers van de gemeente. Tijdens het dag-vullende programma wordt er een veteranenbier gebrouwen in het Brouwlokaal in Gulpen. Verder is er een korte ceremonie, een kennismaking tussen de veteranen, een rondleiding door de Gulpener Bierbrouwerij en zijn er korte presentaties van de uitzendingen van een tweetal veteranen.

Let op: ontvangt u als veteraan geen uitnodigingen van de gemeente? Dan bent u waarschijnlijk bij de gemeente niet bekend als veteraan. Neem in dat geval contact op met het Veteraneninstituut en geef uw gegevens door. Het Veteraneninstituut stuurt elk jaar een actuele lijst met namen van veteranen naar alle gemeenten. Op basis van deze lijst versturen we de uitnodigingen voor de veteranendag. Kijk voor meer informatie of om u aan te melden op www.nlveteraneninstituut.nl.

Veteranen zijn alle militairen of oud-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden en dienen in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband. De groep Indië-, Korea- en Nieuw-Guineaveteranen wordt alsmaar kleiner, de groep veteranen van andere conflicten wordt groter. Mannen en vrouwen die werden ingezet in onder andere Libanon, Irak, Mali, de Sinaï, Bosnië, Kosovo, Cambodja, Zuid-Soedan, Afghanistan of waar ook ter wereld.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken