Cittaslow ambassadeur worden? Meld u aan!

Een oproep aan ondernemers, organisaties, verenigingen en stichtingen

Gulpen-Wittem is een Cittaslowgemeente sinds 2018. Dat houdt in dat onze gemeente op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit goed scoort. Veel ondernemers, verenigingen, stichtingen, organisaties en inwoners passen de Cittaslowfilosofie 'als van nature' toe. Een aantal van hen maakt onderdeel uit van het Cittaslownetwerk in Gulpen-Wittem. Dat zijn onze Cittaslowambassadeurs. We doen er samen alles aan om het Cittaslowgedachtengoed verder te verspreiden. Het netwerk bruist en wordt steeds groter! Wilt u met uw onderneming, organisatie, vereniging of stichting óók ambassadeur worden van Cittaslow in Gulpen-Wittem? Dat kan!

Ambassadeur worden? Meld u aan!

Om ambassadeur te worden kunt u zich melden bij de gemeente. Tevens kunnen inwoners, ondernemers, organisaties, bestaande Cittaslowambassadeurs, college- en raadsleden en de Cittaslowcoördinator, mogelijke Cittaslow ambassadeurs aandragen. Stuur een email naar cittaslow@gulpen-wittem.nl. U krijgt dan het aanvraagformulier toegestuurd. De aanvraag wordt vervolgens getoetst aan de hand van de landelijke criteria en voorgelegd aan de commissie. Als de uitslag bekend is, ontvangt u van ons bericht. In november worden de nieuwe ambassadeurs bekend gemaakt.

Waarom ambassadeur worden?

We zijn trots op het feit dat Gulpen-Wittem bij het Cittaslownetwerk hoort. Samen houden we de fijne leef kwaliteit in onze gemeente op pijl, voor onze inwoners, onze bezoekers en voor elkaar. Als ambassadeur zet u samen met medeambassadeurs Gulpen-Wittem op een positieve manier op de kaart. Lokaal, regionaal maar ook internationaal. Cittaslowambassadeurs ontvangen bij toelating tot het netwerk:

• het predicaat ‘Ambassadeur Cittaslow Gulpen-Wittem’
• een gegrafeerde plaquette met het Cittaslow beeldmerk voor aan de gevel
• een digitaal beeldmerk ten behoeve van uw eigen communicatie-uitingen, waaronder bijvoorbeeld uw digitale handtekening, (menu)kaarten, reclame-uitingen, etc.

De (nieuwe) ambassadeurs worden via onze gemeentelijke communicatiekanalen uitgelicht. Bij gelegenheid maken we graag gebruik van de kennis en kunde, producten, locaties of andere zaken waarin het lokale Cittaslownetwerk kan voorzien. Op deze manier dragen we gezamenlijk een steentje bij aan het vergroten van de bewustwording over Cittaslow.

Cittaslow is een internationaal netwerk. Ondernemers in alle sectoren kunnen ambassadeur worden. Het gaat erom dat de ondernemer, vereniging of organisatie de kernwaarden van Cittaslow onderschrijft, op een positieve manier uitdraagt en vertegenwoordigt. Kijk hier voor meer informatie over Cittaslow, een overzicht van alle ambassadeurs en de kernwaarden.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken