Vanaf 29 augustus geen gemotoriseerd verkeer tussen Eys en Simpelveld

Na de bouwvakvakantie start gemeente Gulpen-Wittem met de reconstructie van de Wittemerweg, Mesweg en Mr, Dr. Froweinweg in Eys. Vanaf 29 augustus 2022 tot december 2023 is doorgaand gemotoriseerd verkeer tussen Eys en Simpelveld niet mogelijk. Dit verkeer wordt omgeleid via de N595 en N278 (provinciale wegen Wittem-Nijswiller-Simpelveld). Fietsers worden zoveel mogelijk via woonstraten en lokale wegen omgeleid. Verkeer vanaf Wittem richting Ubachsberg en omgekeerd blijft tot het einde van 2023 wel mogelijk.

Het werk wordt in fases uitgevoerd om de overlast voor aanwonenden en bedrijven te beperken. Voorafgaand aan de reconstructie werken Enexis en WML aan kabels en leidingen. Dat heeft nauwelijks invloed op de verkeersdoorstroming. Ook plaatst de aannemer voor de start bronbemaling om het grondwaterpeil te verlagen. Die werkzaamheden vinden in het verkeer plaats en leveren enige hinder en/of oponthoud op.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle relevantie projectinformatie? Vanaf de start informeren wij geïnteresseerden regelmatig met een nieuwsbrief die we per e-mail sturen. Aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief kan via: joep.van.oeffelt@gulpen-wittem.nl. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor verzending van deze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt. Aan het einde van het project, zodra de werkzaamheden klaar zijn, wordt de volledige mailinglijst uit de administratie van gemeente Gulpen-Wittem verwijderd.
Meer informatie en omleidingsplannen vindt u op de project-website www.reconstructie-eys.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken