Denk mee over onze bezwaarprocedure

Vul de online vragenlijst in via www.moventem.nl/bezwaar.

De gemeente is voor van alles verantwoordelijk zoals beheer van het groen, onderhoud van wegen en het afgeven van vergunningen. Tegen sommige besluiten van de gemeente kunt u als inwoner bezwaar maken. U laat de gemeente dan weten dat u het niet eens bent met het besluit. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken als uw eigen verzoek om een vergunning of voorziening te krijgen is afgewezen of als uw buurman een vergunning krijgt.

De gemeente onderzoekt hoe inwoners het proces rondom bezwaar maken ervaren. Uw mening wordt gebruikt om te kijken hoe de gemeente u beter kan helpen als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente of als u betrokken wordt bij een bezwaarprocedure. Uw mening is daarom erg waardevol voor ons. Iedereen mag mee doen aan deze vragenlijst, ook als u nog nooit bezwaar heeft gemaakt.

Hoe werkt het?

Deelname is gratis en anoniem. Nadat het onderzoek is afgerond worden de resultaten naar u teruggekoppeld. Het eindresultaat wordt gepubliceerd op www.gulpen-wittemspreekt.nl. Deelnemen duurt ongeveer 10–15 minuten. U kunt ook schriftelijk meedoen als u geen internet heeft. Neem dan contact op met onderzoeksbureau Moventem via het telefoonnummer 0575 760227. Het onderzoek loopt tot en met 1 augustus 2022.

Vaker meedenken? Word lid van ons inwonerspanel

Ongeveer 3 keer per jaar doet de gemeente via een vragenlijst onderzoek naar verschillende thema’s. Dat gebeurt via het onderzoekspanel ‘Gulpen-Wittem Spreekt’. Het panel wordt gecoördineerd en begeleid door onderzoeksbureau Moventem. U hoeft geen lid te zijn/worden van het panel als u wilt deelnemen aan onderzoeken. Wilt u wél lid worden? Dan kunt u zich aanmelden en wordt u per e-mail ook uitgenodigd voor volgende onderzoeken in Gulpen-Wittem. Bijna 900 inwoners gingen u voor! U kiest zelf aan welk onderzoek u deelneemt en afmelden kan op elk gewenst moment. 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken