Altijd op de hoogte van de actuele watersituatie in Limburg

Op 11 juli lanceerde Waterschap Limburg het ‘Waterbeeld Limburg’. Dit informatiepunt is gebouwd om u sneller en beter te informeren over de meest actuele watersituatie. Het Waterbeeld geeft informatie over waterstanden, neerslagverwachting, droogte en andere bijzonderheden zoals (zwem)waterkwaliteit. De app wordt in de toekomst uitgebouwd om zo goed mogelijk de vragen die leven bij inwoners en ondernemers in Limburg te beantwoorden.

Waarschuwingen ontvangen bij hoogwater

Tijdens een crisis of incident is dit waterbeeld ook hét centrale informatiepunt voor ‘watervragen’. Juist dan is de informatiebehoefte is groot en willen mensen snel informatie. Via de app Waterstandlimburg en de website www.waterstandlimburg.nl kunt u ook aangeven dat u actief gewaarschuwd wil worden bij hoge of lage waterstanden.

Hoe werkt het?

Waterbeeld Limburg is een pagina met vier grote blokken: actuele neerslagverwachting, actuele waterstanden bij u in de buurt, hoe droog is het? en overige bijzonderheden. Er zitten links in die verwijzen naar het KNMI, het droogteportaal (dat toont de actuele droogte in Nederland) en WaterstandLimburg (informatie over de actuele waterstanden en -afvoeren en het grondwaterpeil in Limburg).

Kleurcodes

De blokken van het dashboard kunnen vier kleuren hebben: groen, geel, oranje of rood. Elke kleur staat voor de fase waarin het betreffende blok zich bevindt. In een normale situatie staan alle blokken op groen. Bij een kleurverandering (naar bijvoorbeeld oranje of rood) staat er altijd bij waarom het blok de kleur heeft en wat inwoners in deze fase zelf kunnen doen.

Denkt u mee? Meld u aan voor de Waterraad!

Wilt u ook betrokken worden bij de ontwikkeling van het Waterbeeld? Meld u dan aan voor de Waterraad, dit is een klankbordgroep op vrijwillige basis. De Waterraad komt een paar keer per jaar bij elkaar om te spreken over het Waterbeeld, de waterstandenapp en andere vormen van risicocommunicatie. Aanmelden kan via waterraad@waterschaplimburg.nl

Bron: Waterschap Limburg

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken