Schouders onder een groen en toegankelijk ‘tweestromenland’ aan de voet van de Gulperberg

Het is de oplettende voorbijganger vast niet ontgaan: tussen de Partijerweg, de fruitboomgaard, de Sinselbeek en de Geul wordt veel werk verzet: graafmachines zijn in de weer met de beekoever, vrachtwagens rijden af en aan, en een bulldozer schuift met grond.


Het doel van deze activiteiten is om bij Partij een waterberging te creëren die in natte tijden water opvangt, waardoor het waterpeil van de Geul minder hard stijgt. Het ontwerp voorziet erin dat de waterberging goed wordt ingepast in het omringende landschap en naadloos aansluit bij de boomgaard van Partij.

Als initiator en beheerder van de 'Fruitwei va Partey’ is de Stichting Kernoverleg Partij-Wittem een van de overlegpartners bij het waterbergingsproject van ARK en Brand Bierbrouwerij. Nu het graafwerk vordert, zullen de gemeente Gulpen-Wittem, ARK en het kernoverleg regelmatig samen aan tafel zitten, voor een optimaal resultaat. Zo wordt bijvoorbeeld al bekeken hoe een wandeling over de Gulperberg of langs de Geul het beste kan aanhaken bij een rondgang door de nieuwe natuurlijke weide.

Met alle gesleep en geschuif van grond is het nu nog moeilijk voor te stellen hoe het gebied er uiteindelijk uit gaat zien. Maar we zullen bewoners regelmatig op de hoogte brengen van alle stappen en vorderingen. Nadat de eerste week vooral in het teken heeft gestaan van de sanering - waarbij de vervuilde grond die vrijkwam bij de afgraving langs de Geul is verwijderd - staat in de tweede en derde week het uitgraven van een oude, verlande (oftewel dichtgeslibde) Geul-arm centraal. Langs de Rijksweg is een zone aangewezen waar de uitgegraven grond in een ophoging wordt verwerkt.

Inmiddels is ook een groot bouwbord geplaatst op de hoek van de Rijksweg en de Partijerweg. Hierop staan álle bij het project betrokken partners genoemd, waaronder ook de provincie Limburg  en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, dat het grootste deel van de waterberging in Partij financiert.

Als u vragen heeft over het project en de werkzaamheden in het veld, kunt u terecht bij ARK Natuurontwikkeling, telefoon: 06 20 44 93 51.

waterberging partij

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken