Partijen tekenen Woondeal Limburg voor de bouw van 26.550 woningen

In Limburg moeten er 26.550 woningen bij komen, waarvan het grootste deel in de sociale huur, de middenhuur en de betaalbare koop. In nauwe samenwerking gaan verschillende partijen* aan de slag om dit te realiseren. Op donderdag 9 maart 2023 ondertekenden zij een woondeal met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ook gemeente Gulpen-Wittem zette een handtekening.

Minister Hugo de Jonge: "Met de woondeal in Limburg zorgen we ervoor dat betaalbaar wonen bereikbaar wordt voor iedereen. Want van alle nieuwbouw is 2/3 bedoeld voor het betaalbare segment. Iedere gemeente neemt hierin de eigen verantwoordelijkheid. Met deze aanpak houden we dorpen en steden in Limburg leefbaar."

Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw): “Ik ben er trots op dat het gelukt is om hier samen afspraken over te maken voor de nabije toekomst. Elke inwoner in Limburg verdient immers een eigen plek om te wonen. Een plek die past bij zijn of haar behoefte, de levensfase en niet te vergeten de financiële mogelijkheden die iemand heeft.”

Wethouder Piet Franssen: “Ook een relatief kleine gemeente als Gulpen-Wittem heeft ambities op het gebied van woningbouw. De woningbouwopgave is echter een complex vraagstuk en kent tegenwoordig veel spanningsvelden, die ook in Gulpen-Wittem aan de orde zijn. De hulp van het Rijk en de Provincie is hard nodig om onze ambities waar te kunnen maken en knelpunten gezamenlijk op te lossen. De regionale woondeal is een eerste stap in de goede richting”.  

Woondeal Limburg

Afgesproken is dat in Limburg minimaal 26.550 nieuwe woningen gebouwd worden met een ambitie voor 20.000 extra. Het gaat hierbij om een productie van circa 3.000 woningen per jaar. Landelijk, provinciaal en in de regio gaat 2/3 van de nieuwbouw verplicht bestaan uit betaalbare woningen. Van de nieuwbouw is 40% bedoeld voor middeninkomens. Voor sociale huur geldt dat gemeenten in de nieuwbouw een been moeten bijtrekken om op 30% te komen, als ze nu een lager aandeel hebben, terwijl gemeenten die al (ruim) boven het gemiddelde zitten meer moeten bouwen voor de middeninkomens.

De komende tijd worden de bouwplannen voor Limburg verder uitgewerkt. Gemeenten, regio, provincies en het Rijk werken samen met woningbouwcorporaties en marktpartijen om dit proces te versnellen. De Provincie Limburg ondersteunt gemeenten hierbij door partijen aan elkaar te verbinden, kennis te delen en te ondersteunen.

* Provincie Limburg, gemeenten, woningcorporaties, Waterschap Limburg, de Woonbond en marktpartijen verenigd in Neprom en Bouwend Nederland.

Minister en Statenlid provincie Limburg ondertekenen overeenkomst

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken