Biologische bestrijding eikenprocessierups

In mei, juni en juli kan op eikenbomen de eikenprocessierups voorkomen. Contact met de beharing van deze rupsen kan klachten veroorzaken zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen. De voorbereidingen voor de bestrijding van de eikenprocessierups zijn in volle gang. De verwachting is dat de eerste eitjes dit jaar al in april uitkomen.

Bestrijding

De bestrijding van de eikenprocessierups wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf onder begeleiding van de gemeente. De komende tijd worden de legsels in de gaten gehouden. Als de rupsjes zijn uitgekomen wordt er met de preventieve bestrijding gewacht tot er blad aan de bomen komt. Het biologisch bestrijdingsmiddel, nematoden (aaltjes), wordt daarna met een spuitkanon in de bomen geblazen. De werking van dit middel is ongeveer 8 tot 10 dagen. Wanneer de bestrijding wordt uitgevoerd is afhankelijk van de monitoring die nu plaatsvind. Op basis van de inventarisatie en de ervaring van de voorgaande jaren, worden er dit jaar in Gulpen-Wittem +/-200 inlandse eiken met het biologische middel bespoten. Een tweede behandeling binnen ongeveer 10 dagen kan noodzakelijk zijn.

Waar bestrijden we en wanneer

Op openbare plaatsen waar veel mensen komen en waar de kans op overlast het grootst is, worden de bomen besproeid met nematoden (aaltjes) om rupsen te voorkomen. Dit is een biologische manier in de bestrijding van de rupsen. De rupsennesten die toch ontstaan, halen we zo snel mogelijk weg.

Binnen de bebouwde kom gebeurt de bestrijding ’s avonds tussen 22.00 uur en 24.00 uur. Buiten de bebouwde kom tussen 24.00 uur en 07.00 uur. Enige geluidsoverlast is mogelijk tijdens de bestrijding maar we proberen tot een minimum te beperken.

Locaties geen bestrijding

De gemeente bestrijdt geen rupsen in bos- en natuurgebieden. Ook bomen langs onverharde wegen, behalve enkele uitzonderingen, worden niet gespoten. De gemeente hoopt zo de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups tot ontwikkeling te laten komen.

Meer informatie

Lees meer over de eikenprocessierups op de website van het Kennisplatform processierups.
Informatie over gezondheidsklachten door de eikenprocessierups leest u op de website van de GGD

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken