Aan de slag met toegankelijkheid!

Aan de slag met toegankelijkheid!

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de samenleving, ongeacht beperking, afkomst, seksuele voorkeur of andere persoonskenmerken. Daarom gaan we aan de slag met toegankelijkheid. Om in kaart te brengen hoe toegankelijk de gemeente Gulpen-Wittem is, heeft het college van burgemeester en wethouders samen met vertegenwoordigers van Ongehinderd een ervaringstour beleefd met rolstoel en een herkenningsstok.

Hieruit bleek dat we nog stappen te zetten hebben om Gulpen-Wittem toegankelijk te maken voor iedereen. Die stappen gaat de gemeente de komende tijd verkennen en verankeren in een plan.

Wilt u meedenken over toegankelijkheid? Heeft u idee├źn over hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij? Neem dan contact op met steven.vanderheijden@gulpen-wittem.nl

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken