Mantelzorgcompliment

Zorgen voor een ander is niet vanzelfsprekend. Een mantelzorger heeft namelijk niet persé gekozen voor deze taak maar draagt toch zorg voor de gezondheid van dierbaren om zich heen, door ze te ondersteunen in het dagelijks leven. Mantelzorg kan intensief zijn en gaat soms wel 24 uur per dag door. We mogen trots zijn op deze kanjers. Zij verdienen een groot mantelzorgcompliment! Vindt u dat ook? Deel dan ook een mantelzorgcompliment uit! Of attendeer mantelzorgers erop dat zij hun zorgvragers helpen om dit aan te vragen.

Wat is het mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment is een jaarlijkse vergoeding voor mantelzorgers. Het is een geldbedrag van maximaal 200 euro. Krijgt de zorgvrager hulp van meerdere mantelzorgers, dan mag hij of zij dit bedrag over hen verdelen.

Wie vraagt het mantelzorgcompliment aan?

Degene die de zorg ontvangt, kan het mantelzorgcompliment bij de gemeente aanvragen. Kan hij of zij dit niet (meer), dan kan de mantelzorger hem/haar hierbij ondersteunen.

Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment gelden de volgende voorwaarden:

 1. Degene die de zorg ontvangt (de zorgvrager), moet in de gemeente Gulpen-Wittem wonen (thuiswonend of verzorgings-/verpleeghuis).
 2. De mantelzorger mag wel buiten de gemeente Gulpen-Wittem wonen.
 3. De zorgvrager krijgt voor tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden hulp van de mantelzorger(s). Dit moet in ieder geval zo zijn voor het jaar 2023. 
 4. De zorgvrager mag één mantelzorgcompliment per huishouden per jaar aanvragen.
 5. Let op: een zorgvrager kan niet gelijktijdig mantelzorger zijn voor een andere zorgvrager. Ook kan een mantelzorger niet gelijktijdig zorgvrager zijn.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?

Het mantelzorgcompliment kunt u van 1 augustus tot 1 december 2023 aanvragen. U dient een aanvraagformulier in te vullen. U kunt:

 • het aanvraagformulier online invullen via deze link
 • óf u haalt een aanvraagformulier met antwoordenvelop bij de balie van het gemeentehuis op.
  Stuur het ingevulde formulier vervolgens naar het hieronder genoemde adres, of of u geeft het af aan de balie in het gemeentehuis.

  Gemeente Gulpen-Wittem
  t.a.v. het Wmo-loket
  Postbus 56
  6270 AB Gulpen

  Het aanvraagformulier moet u volledig en naar waarheid invullen. Zonder een volledig ingevuld formulier kunnen wij de aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Vóór Kerst 2023 informeren wij de aanvrager van het compliment over ons besluit. Dan is ook de exacte hoogte van het geldbedrag bekend.

mantelzorg

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken