Onttrekkingsverbod oppervlaktewater voor Zuid-Limburg

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater voor Zuid-Limburg

Waterschap Limburg heeft vanaf donderdag 22 juni 12.00 uur een onttrekkingsverbod ingesteld voor beken en sloten (oppervlaktewater) in Zuid-Limburg. Het verbod geldt voor iedereen en voor alle onttrekkingen. Het geldt dus niet alleen voor de beregening van landbouwpercelen, maar bijvoorbeeld ook voor het besproeien van tuinen met water uit beken en sloten. Hiermee wil het waterschap een verdere daling van de waterpeilen voorkomen en onomkeerbare schade aan de natuur tegengaan. Het verbod geldt tot uiterlijk tot 1 oktober 2023. Al naar gelang de omstandigheden kan het verbod tussentijds worden gewijzigd of worden ingetrokken.

Kijk voor meer informatie op www.waterschaplimburg.nl

onttrekkingsverbod waterschap

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken