Week van Lezen en Schrijven 8 tot en met 15 september

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak kunnen zij daardoor ook niet goed omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. In de gemeente Gulpen-Wittem is ongeveer 9% van de inwoners laaggeletterd. Landelijk is dit 12%. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven (vrijdag 8 tot en met vrijdag 15 september) roept Stichting Lezen en Schrijven buurthuizen, bibliotheken, gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties op om in actie te komen tegen laaggeletterdheid. Gemeente Gulpen-Wittem neemt ook dit jaar weer deel aan de themaweek.

Laaggeletterdheid

Moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden kan grote gevolgen hebben voor iemands leven. Laaggeletterden vinden moeilijker een baan, ze leven ongezonder en ze hebben minder grip op hun geldzaken. Het is belangrijk dat we als samenleving laaggeletterden niet afschrijven, maar juist in hen blijven investeren. Bied hen bij- en omscholing aan, op hun eigen niveau en in hun eigen buurt. Niemand is te oud om te leren. Stichting Lezen en Schrijven vindt het belangrijk dat iedereen in Nederland zich een leven lang kan blijven ontwikkelen. Dat zorgt voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Ook kunnen mensen dan zelfstandiger meekomen in de samenleving. Kijk voor meer informatie op www.lezenenschrijven.nl.

Doe mee met de Week van Lezen en Schrijven!

Dit jaar begint de Week van Lezen en Schrijven op Wereldalfabetiseringsdag: vrijdag 8 september. Samen met lokale partners vragen we tot en met 15 september extra aandacht voor laaggeletterdheid. Alle activiteiten zijn gratis en vrij toegankelijk, doe dus mee!

Datum Activiteit Locatie
8 tot en met 15 september

Thematafel: voor het Taalplein maakt de Bibliotheek een thematafel. Hier worden de mogelijkheden voor taalhulp en taalonderwijs binnen de Bibliotheek en daarbuiten overzichtelijk gemaakt.

Bibliotheek Gulpen-Wittem
Woensdag 13 september
van 15.00 - 16.00u

Voorleesuur voor kinderen van 4 tot 7 jaar: luister naar betoverende verhalen, doe mee en ontdek de kracht van verbeelding met je kinderen. Broertjes en zusjes zijn ook van harte welkom!

Bibliotheek Gulpen-Wittem
Woensdag 13 september van 18.00 - 19.00u

Open huis Taalcafé: het Taalcafé organiseert in samenwerking met gemeente Gulpen-Wittem een open huis. Tijdens het open huis wordt er onder andere informatie gegeven over het Taalcafé. Verder kunnen de aanwezigen onder genot van een kopje koffie - met wat lekkers - in gesprek gaan met elkaar. Wees erbij!

’t Gulper Hoes in Gulpen
Vrijdag 15 september van
15.00 - 16.00u

Voorleesuurtje met de burgemeester voor kinderen van 4 tot 7 jaar: een uur lang neemt zij ons mee in een wereld waarin gerijmd en gelachen wordt, grootse avonturen worden beleefd en er met taal gespeeld wordt. Broertjes en zusjes zijn ook van harte welkom!

Bibliotheek Gulpen-Wittem

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken