Verhuizing JGZ-locatie in Gulpen

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan de Willem Vliegenstraat 19-21 in Gulpen is verhuisd naar een nieuwe gemoderniseerde locatie aan de Looierstraat 33 in Gulpen. Vanaf dinsdag 17 oktober 2023 is de nieuwe locatie voor ouders, verzorgers en kinderen van 0 t/m 18 jaar open. De gezinnen die gebruik maken van de JGZ-locatie in Gulpen zijn hier ook per brief over geïnformeerd.

De JGZ is er voor iedere ouder en verzorger, kind en jongere in Zuid-Limburg. Gedurende de hele jeugd staan we schouder aan schouder naast het kind en gezin. En bekijken we samen bij welke groei- en opvoedvragen er ondersteuning nodig is. Met elkaar proberen we gezondheidsproblemen op latere leeftijd te voorkomen, om vervolgens de groep gezonde kinderen in de regio groter te maken. Om dit te bereiken vinden we het meer dan belangrijk om dichtbij het kind en gezin te staan. Binnen de gemeente Gulpen-Wittem realiseren we dit door de nieuwe, moderne locatie in het winkelhart van Gulpen. Deze nieuwe locatie is laagdrempelig bereikbaar voor iedere ouder, verzorger en kind.

Heeft u vragen over de verhuizing? Of over de groei of opvoeding van uw kind?

Kijk op www.ggdzl.nl of neem contact op met het Klant Contact Centrum van de Jeugdgezondheidszorg via 088–880 50 44. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30-12.30 uur en van 13.00-16.30 uur. Op vrijdag van 8.30-12.30 uur.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken