Zitting Gemeentelijk Stembureau

De burgemeester van Gulpen-Wittem maakt bekend dat bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezing op donderdag 23 november het gemeentelijk stembureau haar openbare zitting heeft.

Wat doet het gemeentelijk stembureau?

Het gemeentelijk stembureau stelt in het openbaar de verkiezingsuitslag op gemeenteniveau vast. Dit gebeurt na het controleren van de processenverbaal van alle stembureaus. Bij (vermoedelijke) fouten in een procesverbaal telt het gemeentelijk stembureau de stemmen van dat stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw.

Waar en wanneer heeft het gemeentelijk stembureau zitting?

Op donderdag 23 november in Sporthal Gulpdal (Landsraderweg 5 in Gulpen) vanaf 9.30 uur.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken