Vergaderingen gemeenteraad in december

De agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad ziet er komende maand als volgt uit:

 • Commissievergadering Ruimte, Economie & Duurzaamheid (RED) op woensdag 6 december vanaf 19.30 uur
 • Commissievergadering Bestuur, Sociaal & Maatschappij (BSM) op donderdag 7 december vanaf 19.30 uur.
 • Raadsvergadering op donderdag 21 december vanaf 19.30 uur.

Agenda en bijbehorende stukken

Op dit moment staan de volgende onderwerpen op de voorlopige agenda van de commissievergadering RED:

 • Instellen van de gemeentelijke adviescommissie Mergelland.
 • Verordening Fysieke Leefomgeving (Vfl).
 • Aanpassing APV (in verband met de Omgevingswet).
 • Scenariokeuze verduurzamen gemeentehuis.

Commissievergadering BSM:

 • Inventarisatie speerpunten jaarrekeningcontrole 2023.
 • Normenkader 2023.
 • Tweede begrotingswijziging 2023 GR WOZL.
 • Vaststelling verordening re-integratie participatiewet Maastricht-Heuvelland.
 • Slotwijziging 2023.
 • Actualisatie verordening OZB, verordening forensenbelasting en verordening toeristenbelasting.

Uiterlijk één week voor de vergadering wordt de agenda en de onderliggende stukken gepubliceerd via de raadsinformatiesite: gulpenwittem.bestuurlijkeinformatie.nl. De agenda wordt door de commissie aan het begin van de vergadering definitief vastgesteld. Bij de agenda vindt u ook een link naar de live-uitzending zodat u thuis kunt meekijken. U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad bovendien bijwonen vanaf de publieke tribune. Maak hiervoor gebruik van de ingang van het gemeentehuis aan de zijde van de Timpaantuin/kerk.

Inspreekrecht commissievergadering

Voordat de gemeenteraad een besluit gaat nemen over een bepaald onderwerp, hoort de gemeenteraad graag uw mening. De gemeenteraad heeft daarom commissies ingesteld waarin u als belanghebbende of betrokkene gebruik kunt maken van uw inspreekrecht. Aanmelden kan uiterlijk binnen 24 uur voor aanvang van de commissievergadering door een mail te sturen naar griffie@gulpen-wittem.nl.

Het inspreekrecht staat alleen open bij geagendeerde raadsvoorstellen en niet bij informerende of sonderende agendapunten. Naast het inspreekrecht kunt u ook op andere manieren uw invloed uitoefenen. Zo kunt u een brief sturen naar info@gulpen-wittem.nl ter attentie van de gemeenteraad of rechtstreeks contact opnemen met de raadsleden. De contact gegevens vindt u onder ‘wie is wie’ op onze raadsinformatiesite.

Spelregels bij het inspreken

U krijgt maximaal drie minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal daarom goed voor. Indien u vooraf uw inbreng per mail naar de griffie stuurt, dan wordt uw bijdrage toegevoegd aan de vergaderstukken. Zodat de deelnemers uw inbreng nog eens kunnen bekijken.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de griffie. De griffie is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 15.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 043 880 07 69 en via griffie@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken