Raadsvergadering op donderdag 21 december

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem vergadert op donderdag 21 december vanaf 19.00 uur. De raadsvergadering begint dus een half uur eerder dan normaal! Indien er onderwerpen worden aangemeld voor het vragenhalfuur, is het vragenhalfuur van 18.15 tot 18.45 uur.

Op dit moment staan (onder andere) de volgende onderwerpen op de voorlopige agenda van de raadsvergadering:

  • Raadsvoorstel instellen van de gemeentelijke adviescommissie Mergelland.
  • Raadsvoorstel Verordening Fysieke Leefomgeving (Vfl).
  • Raadsvoorstel aanpassing APV (in verband met de aanstaande Omgevingswet).
  • Raadsvoorstel Normenkader 2023.
  • Raadsvoorstel 2e begrotingswijziging 2023 GR WOZL.
  • Raadsvoorstel vaststelling Verordening re-integratie participatiewet Maastricht-Heuvelland.
  • Raadsvoorstel Slotwijziging 2023.
  • Raadsvoorstel actualisatie Verordening OZB, Verordening Forensenbelasting en Verordening Toeristenbelasting.

De definitieve agenda wordt aan het begin van de vergadering door de gemeenteraad vastgesteld.

Wilt u meer informatie over de onderwerpen die op de (voorlopige) agenda staan?

Op onze raadsinformatiesite gulpenwittem.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u meer informatie en kunt u de bijbehorende stukken bekijken.

U bent bovendien van harte welkom om te komen kijken en luisteren. Maak dan gebruik van de achteringang van het gemeentehuis, aan de zijde van de Timpaantuin/kerk. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden via bovenstaande raadsinformatiesite.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met de griffie. De griffie is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 15.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 043 880 07 69 en via griffie@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken