Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in, wat betekent dit voor u?

Deze wet gaat over de ruimte waar we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving

De Omgevingswet bundelt alle huidige wetten en regels (Wabo, Woningwet, Erfgoedwet, Wet Natuurbescherming enzovoort) in een nieuw wettelijk stelsel. U kunt hierdoor in één oogopslag informatie inzien over de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

Met de invoering van de Omgevingswet komt er ook een nieuw Omgevingsloket

Dit loket vervangt de volgende loketten:

  • Omgevingsloket online (OLO);
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM);
  • Ruimtelijkeplannen.nl;
  • Meldpunt bodemkwaliteit.

Wilt u iets veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving?

In het Omgevingsloket kunt u online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen óf informatie moet aanleveren bij de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket geeft ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen. Het nieuwe Omgevingsloket vindt u op www.omgevingswet.overheid.nl.

Het Omgevingsloket bestaat dus uit verschillende onderdelen

  • Vergunningscheck: hiermee controleert u of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen om uw plannen uit te voeren. Blijkt dat u een vergunning of melding nodig heeft? U kunt dan gelijk de aanvraag indienen, maar in de meeste gevallen is het beter eerst uw initiatief/plannen te bespreken met de gemeente.
  • Aanvragen: hier dient u digitaal een aanvraag of melding in en voegt eventuele informatie zoals bijvoorbeeld tekeningen toe. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Let op: het aanvragen van een vergunning/het indienen van een verzoek kost geld.
  • Regels op de kaart: hier ziet u welke regels er gelden per gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart.
  • Maatregelen op maat: hier vindt u informatie over welke maatregelen u moet nemen om te zorgen dat u aan de regels voldoet.
  • Mijn Omgevingsloket: hier vindt u een overzicht van uw (concept)aanvragen, meldingen en informatieplichten.

Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen vóór 1 januari?

Doe dit dan via het huidige Omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl.

Wij vragen om uw begrip

Want met deze nieuwe ingrijpende wetswijziging zal ook de Gemeente Gulpen-Wittem in de overgangsfase tijd nodig hebben om ervaring op te doen. En zich het nieuwe stelsel eigen te maken. Onder de Omgevingswet worden wederom door het Rijk veel nieuwe taken en werkzaamheden bij de gemeenten neergelegd. Wij schatten in dat wij niet al uw vragen direct kunnen beantwoorden. In sommige gevallen maken wij gebruik van de kennis van de experts bij het Rijk.

Daarnaast zal het nieuwe landelijke Omgevingsloket op 1 januari 2024 nog niet optimaal functioneren. En kunnen er helaas nog technische storingen zijn. Het Omgevingsloket is op dit moment nog onvoldoende gebruiksvriendelijk ingericht. Het Rijk werkt daarom nog steeds aan verbeteringen hiervan. Wij verwachten daarom dat niet alles soepel en vlekkeloos zal verlopen en vragen om uw begrip. Mochten wij u niet direct kunnen helpen, noteren wij uw vraag en zoeken dit verder uit.

Heeft u hulp nodig bij het doen van een vergunningscheck, het opstellen van een aanvraag of melding. Of wilt u een storing melden?

U kunt een afspraak maken bij de gemeente via www.gulpen-wittem.nl/afspraak. Een medewerker helpt u dan met uw vragen.

Daarnaast kunt u met praktische en inhoudelijke vragen bij ons terecht door een e-mail te sturen naar info@gulpen-wittem.nl

Ook verwijzen wij naar het Helpcentrum van de Rijksoverheid waar u antwoorden kunt vinden op veel gestelde vragen over het gebruik van het Omgevingsloket: omgevingswet.overheid.nl/helpcentrum.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken