Aangepaste openingstijden rond Carnaval

Alaaf, het is weer bijna Carnaval! Daardoor is het gemeentehuis in Gulpen-Wittem op de volgende dagen voor alle diensten gesloten:

Donderdag 8 februari: vanaf 11.30 uur gesloten
Maandag 12 februari: de hele dag gesloten
Dinsdag 13 februari: de hele dag gesloten

Let op: voor aangifte van geboorte of overlijden kunt u wel terecht in het gemeentehuis, bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze ambtenaar houdt zitting op maandag 12 februari van 9.00 tot 10.00 uur in het gemeentehuis in Gulpen. Een aangifte van geboorte dient te gebeuren binnen drie dagen na de dag van de bevalling. Hierbij moet de aanvrager zich kunnen identificeren. Bij overlijden is het zaak dat de lijkbezorging na 36 uur maar binnen zes werkdagen na overlijden plaatsvindt. Wij bieden u ook de mogelijkheid om de aangifte van overlijden en geboorte (en eventuele andere producten) digitaal te doen via onze website: www.gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken