Persverklaring college van B&W Gulpen-Wittem - zondag 9 juni 2024

Het CDA Gulpen-Wittem beweert aan te kunnen tonen dat mogelijke integriteitsschendingen van het college van B&W in het Mosaqua-dossier hebben plaatsgevonden. Het CDA kiest er vervolgens voor via de pers te communiceren en niet het hiervoor geldende protocol te volgen. Op vrijdag 7 juni jl. stuurt het CDA een persbericht naar de media zonder het college van B&W te informeren en te bevragen. Aangezien er nu zoveel onwaarheden en onjuiste conclusies in de media verschijnen (gebaseerd op het persbericht van het CDA), ziet het college van B&W zich genoodzaakt om niet a.s. dinsdag maar nu al met een reactie te komen. Het college van B&W is verbaasd en verbijsterd over de berichtgevingen rondom vermeende geheime bouwplannen in de media. Het college van B&W ontkent de aanwezigheid van geheime bouwplannen en neemt dan ook nadrukkelijk afstand van de aantijgingen van het CDA.

Het was de gemeenteraad die het college van B&W in september 2021 de opdracht gaf een gebiedsvisie op te stellen voor de Landsraderweg. Het onderzoek is uitgevoerd door een externe partij (omdat de expertise intern niet beschikbaar was). ln dit onderzoek heeft de externe partij verschillende scenario's onderzocht en één daarvan was sluiten/slopen/herontwikkelen. Woningbouw was één van de mogelijke opties binnen dit scenario. Dit is op 28 april 2023 en 5 juli 2023 ook zo besproken met de toenmalige portefeuillehouder. Om een gevoel te krijgen bij de mogelijke opbrengst van deze optie hebben de onderzoekers een schets gemaakt (vingeroefening) van een terreinindeling. De onderzoekers hebben vervolgens een architect gevraagd hiervan een nette tekening te maken. Op basis van deze tekening en de gebruikelijke grondprijs binnen de gemeente is de mogelijke opbrengst van 1,25 miljoen euro berekend. Dit is ook zo gepresenteerd tijdens diverse bijeenkomsten met de gemeenteraad. De tekening diende voor de onderzoekers als onderbouwing van dit bedrag. Feit is dat noch het college van B&W noch de onderzoekers overleg hebben gehad met welke projectontwikkelaar dan ook, noch dat er uitgewerkte bouwplannen zijn gemaakt, zoals het CDA beweert. Eerst zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen over het wel of niet voortbestaan van Mosaqua. Pas als de gemeenteraad het besluit neemt Mosaqua te sluiten, dan is het aan de gemeenteraad om kaders te stellen voor de herontwikkeling van dit gebied. Ook dat is in diverse bijeenkomsten met de gemeenteraad gedeeld. Het feit dat de schetsen bij een Woo-verzoek zijn meegestuurd, geeft aan dat het college van B&W niets te verbergen heeft. De vingeroefening had namelijk geen ander doel dan de onderbouwing van het bedrag van 1,25 miljoen euro.

Volgens het CDA lag het ontwikkelingsplan voor de gronden van Mosaqua al klaar vóór het haalbaarheidsonderzoek. Dat is dus pertinent onjuist. Maar dit heeft wel geleid tot beschadiging van het gehele college van B&W. Dat betreurt het college van B&W ten zeerste en is onacceptabel. Voor het college van B&W staan transparantie en de feiten boven alles!

Onlangs zijn in het kader van een Woo-verzoek stukken opgevraagd. Deze zijn ook online te raadplegen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken