Bestemmingsplannen

Wat staat er in een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen. De bestemmingsplannen van de gemeente Gulpen-Wittem vindt u op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u ze opvragen of bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis.

Overzicht bestemmingsplannen

Wat u moet weten

  • Vindt u het lastig om de bestemmingsplannen op ruimtelijkeplannen.nl te lezen? Dan kunt u een bestemmingsplan ook bij ons opvragen. Neem hiervoor contact op via tel. 14 043 of mail info@gulpen-wittem.nl. Wij sturen u het plan dan per post of e-mail.
  • Een bestemmingsplan is bindend. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden een afwijking van het bestemmingsplan verlenen. Dit wordt dan gepubliceerd op deze website en op de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad Gulp en Geul Journaal.
  • Wilt u op de hoogte gehouden worden van eventuele veranderingen in plannen die gelden voor uw buurt, abonneert u zich dan op de e-mailservice van de Rijksoverheid.
  • Voordat een bestemmingsplan geldig is, volgt de gemeente een procedure. Deze zorgt ervoor dat inwoners volop mee kunnen denken. Uw mening wordt meegenomen in het besluit van de gemeenteraad. De procedure bestaat uit een aantal fasen: voorontwerp (indien van toepassing), ontwerp en vaststelling. Wilt u meer weten over de procedure? Lees meer op de website over de NWRO: nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

Uw reactie op een bestemmingsplan

Als een bestemmingsplan nog in ontwikkeling is, kunt u er op reageren. Het plan ligt dan ter inzage en u kunt schriftelijk of mondeling uw mening geven. Als een plan ter inzage ligt, publiceren wij het op deze website en op de gemeentepagina van het Gulp en Geul Journaal.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken