Dorpsbouwmeester

Als een inwoner een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen aanvraagt, wordt door de gemeente - waar dat van toepassing is – gekeken of deze voldoet aan de ‘redelijke eisen van welstand’. Dat betekent dat een onafhankelijk deskundige beoordeelt of een gebouw of uiting in deze omgeving past en of het op zichzelf een kloppend plaatje is. Wij noemen deze deskundige de dorpsbouwmeester. De dorpsbouwmeester gebruikt de welstandsnota als uitgangspunt voor zijn beoordelingen. Hij adviseert het college van burgemeester en wethouders over de plannen die zijn ingediend.

Ook u kunt kennis nemen van de plannen waarover de dorpsbouwmeester in Gulpen-Wittem adviseert. Elke twee weken vindt er een bijeenkomst plaats waarbij u kunt aanschuiven.

Wanneer zijn de openbare bijeenkomsten in 2021?

 • 6 mei
 • 20 mei
 • 3 juni
 • 17 juni
 • 1 juli
 • 15 juli
 • 29 juli
 • 12 augustus
 • 26 augustus
 • 9 september
 • 23 september
 • 7 oktober
 • 21 oktober
 • 4 november
 • 18 november
 • 2 december
 • 16 december
 • 30 december

Op de agenda van donderdag 6 mei 2021, 13.30 uur

 1. Parallelweg ong, te Wijlre -  nieuwbouwwoning
 2. Kampsweg 16 te Gulpen  -  uitbreiden en verduurzamen woonhuis
 3. Bij Euverem 52 te Gulpen  - plaatsen van 6 vlaggenmasten
 4. Bij Euverem 52 te Gulpen  -  plaatsen van een speeltoren

Aanmelden

U bent van harte welkom. Meld u uiterlijk op de woensdag voor de bijeenkomst (vóór 12.00 uur) aan door een email te sturen naar de heer Maas via dion.maas@gulpen-wittem.nl. Vermeld uw naam, het aantal personen waarmee u komt en eventueel het onderwerp dat voor u relevant is. U ontvangt vervolgens een bevestiging en, indien van toepassing, een tijdsindicatie.

Blijf op de hoogte

Wij informeren u over de openbare bijeenkomsten van de Dorpsbouwmeester via Facebook: www.facebook.com/gemgulpenwittem en via onze digitale nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via: Aanmelden digitale nieuwsbrief.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken