Als een inwoner een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen aanvraagt, wordt door de gemeente - waar dat van toepassing is – gekeken of deze voldoet aan de ‘redelijke eisen van welstand’. Dat betekent dat een onafhankelijk deskundige beoordeelt of een gebouw of uiting in deze omgeving past en of het op zichzelf een kloppend plaatje is. Wij noemen deze deskundige de dorpsbouwmeester. De dorpsbouwmeester gebruikt de welstandsnota als uitgangspunt voor zijn beoordelingen. Hij adviseert het college van burgemeester en wethouders over de plannen die zijn ingediend. Ook u kunt kennis nemen van de plannen waarover de dorpsbouwmeester in Gulpen-Wittem adviseert. Elke twee weken vindt er een bijeenkomst plaats waarbij u kunt aanschuiven.

Check de welstandsnota, vul welstandsformulier in

In de welstandsnota leest u welke regels voor uw locatie gelden (op basis van adres). De welstands- en monumentencommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Middels onderstaand welstandsformulier dient u een aanvraag in. De gemeente controleert hiermee of uw plan voldoet aan de inhoudelijke regels voor welstand en het bestemmingsplan. Let wel: dit is NIET de officiële aanvraag voor een vergunning, maar een voortoets op basis van de welstand. Wanneer de gemeente uw aanvraag heeft goedgekeurd, kunt u een officiële vergunning indienen.

Vul het welstandsformulier online in

Wanneer zijn de openbare bijeenkomsten in 2024?

 • Dinsdag 16 juli om 9.15 uur: Kapelaan Pendersplein 9 in Gulpen - Verbouwen café met bovenwoning tot 3 wooneenheden.
 • Dinsdag 30 juli
 • Dinsdag 13 augustus
 • Dinsdag 27 augustus
 • Dinsdag 10 september
 • Dinsdag 24 september
 • Dinsdag 8 oktober
 • Dinsdag 22 oktober
 • Dinsdag 5 november
 • Dinsdag 19 november
 • Dinsdag 3 december
 • Dinsdag 17 december
 • Dinsdag 31 december

Aanmelden

U bent van harte welkom. Meld u uiterlijk op de woensdag voor de bijeenkomst (vóór 12.00 uur) aan door een email te sturen naar de heer Janssen via frank.janssen@gulpen-wittem.nl. Vermeld uw naam, het aantal personen waarmee u komt en eventueel het onderwerp dat voor u relevant is. U ontvangt vervolgens een bevestiging en, indien van toepassing, een tijdsindicatie.

Blijf op de hoogte

Wij informeren u over de openbare bijeenkomsten van de Dorpsbouwmeester via Facebook: www.facebook.com/gemgulpenwittem en via onze digitale nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via: Aanmelden digitale nieuwsbrief.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken