Wat doet een Dorpsbouwmeester?

Als een inwoner een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen aanvraagt, wordt door de gemeente - waar dat van toepassing is – gekeken of deze voldoet aan de ‘redelijke eisen van welstand’. Dat betekent dat een onafhankelijk deskundige beoordeelt of een gebouw of uiting in deze omgeving past en of het op zichzelf een kloppend plaatje is. Wij noemen deze deskundige de dorpsbouwmeester. De dorpsbouwmeester gebruikt de welstandsnota als uitgangspunt voor zijn beoordelingen. Hij adviseert het college van burgemeester en wethouders over de plannen die zijn ingediend.

Ook u kunt kennis nemen van de plannen waarover de dorpsbouwmeester in Gulpen-Wittem adviseert. Elke twee weken vindt er een bijeenkomst plaats waarbij u kunt aanschuiven.

Wanneer zijn de openbare bijeenkomsten?

  • 1 februari 2018

Wat staat er op de agenda van 1 februari 2018?

  1. Hilleshagerweg 23-29 Mechelen: bouwen 4 woningen
  2. Burg. Teheuxweg ongenummerd Gulpen: bouwen woonhuis
  3. Beutenaken ongenummerd Slenaken: bouwen woonhuis
  4. Hoofdstraat 16 Mechelen: realiseren restaurant met terras

De agenda is telkens beschikbaar op de maandag voor de openbare bijeenkomst. Het is wijs om de agenda te raadplegen voordat u komt. Dan bent u op de hoogte van de onderwerpen die aan de orde komen. Wellicht komt u speciaal voor één onderwerp? Dan kunt u in de agenda een tijdsindicatie of globale planning terugvinden. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een plan nog op een later moment toegevoegd wordt.

Aanmelden

U bent van harte welkom. Meld u uiterlijk op de woensdag voor de bijeenkomst (voor 12.00 uur) aan door een email te sturen naar de heer Maas via dion.maas@gulpen-wittem.nl. Vermeld uw naam, het aantal personen waarmee u komt en eventueel het onderwerp dat voor u relevant is. U ontvangt vervolgens een bevestiging en, indien van toepassing, een tijdsindicatie.

Blijf op de hoogte

Wij informeren u over de openbare bijeenkomsten van de Dorpsbouwmeester via Facebook: www.facebook.com/gemgulpenwittem en via onze digitale nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via: Aanmelden digitale nieuwsbrief.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken