Direct naar het Omgevingsloket

Voor vergunningcheck of indienen aanvraag

Ga naar het online Omgevingsloket

Wilt u een boom kappen, een dakkapel plaatsen, een huis bouwen, iets slopen, een bedrijf oprichten, een in-of uitrit aanleggen, asbest verwijderen of bijvoorbeeld een monument veranderen of onderhouden?

Dan kunt u daarvoor terecht op de landelijke website van het 'Omgevingsloket'. Wij adviseren u om altijd eerst de vergunningcheck in het 'Omgevingsloket' te doen. Blijkt na deze vergunningencheck dat u een aanvraag/melding via het Omgevingsloket moet doen, lees dan op deze website wat u moet doen of weten vóórdat u de daadwerkelijke aanvraag in het online Omgevingsloket start.

Let op!
Vanaf 1 juli 2024 zijn Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) niet meer beschikbaar. Aanvragen en meldingen worden niet automatisch overgezet van OLO of AIM naar het nieuwe Omgevingsloket. Heeft u vóór 1 januari 2024 via het (oude) OLO of AIM een aanvraag gedaan, dan kunnen aanvullingen hierop niet meer in deze portals gedaan worden. Dit moet gebeuren via het nieuwe omgevingsloket! U ziet in tekstblokken in OLO aangegeven dat u voor aanvullingen ná 1 juli 2024 contact op moet nemen met de gemeente.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken