Erkennen kind

Waarom gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen?

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Moeders krijgen vanaf de geboorte van hun kind automatisch het ouderlijk gezag. Voor vaders en partners hangt het echter af van de situatie. Heeft de partner in uw situatie niet automatisch het gezag gekregen? Dan kunt u bij de rechter gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen.

Gezamenlijk gezag is bijvoorbeeld belangrijk als u:

 • een verhuizing doorgeeft of een reisdocument aanvraagt;
 • met een minderjarige naar het buitenland reist;
 • u uw kind inschrijft op een school of een kinderdagverblijf;
 • u een medische beslissing moet nemen, of het medisch dossier van uw kind wilt inzien.

Gezamenlijk gezag is ook belangrijk bij de juiste berekening van toeslagen of als één van de ouders die gezag heeft, overlijdt.

Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen?

Als ouders bepaalt u welke achternaam uw kindje krijgt. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Dit kunt u vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. Als u uw kind in 2023 erkent, maar uw kind wordt in 2024 geboren, dan kunt u bij de geboorteaangifte ook kiezen voor een dubbele achternaam. Tijdens deze afspraak voor geboorteaangifte dienen BEIDE ouders persoonlijk naar het gemeentehuis te komen. Dit kan dus niet door één ouder en ook niet schriftelijk. U kunt hierover meer op deze website lezen.

Het is wél mogelijk om al in 2023 uw keuze voor een dubbele achternaam vast te leggen in de akte van erkenning ongeboren vrucht. De naam van uw kind is dan vastgelegd als uw kind in 2024 wordt geboren. Als dit in de erkenningsakte is vastgelegd, hoeft de moeder na de geboorteaangifte niet meer in persoon naar het gemeentehuis te komen. Wordt uw kind alsnog in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de naam van één van de ouders.

Bel de gemeente voor een afspraak. Tel. 14 043

If your nationality is other than Dutch, please call 14 043

Mail to info@gulpen-wittem.nl.

Wat u moet weten / important to know

If one of the parents does not have the Dutch nationality, you cannot make an online appointment. Please call us to make an appointment by phone: 14 043

Erkennen voor de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht
 • De moeder gaat mee naar de afspraak om toestemming te geven
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke vader of duomoeder
 • U kunt ervoor kiezen dat het kind uw achternaam krijgt. Dit leggen u en de moeder vast bij de erkenning. De kinderen die u hierna samen krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Kiest u niet, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder

Erkennen bij geboorteaangifte

U kunt het kind ook erkennen op het moment dat u geboorteaangifte komt doen.

Let op: Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, dan moet de moeder in persoon tekenen. Zij moet er dus bij zijn. Daarom is het handiger om de erkenning met naamkeuze vóór de geboorte te regelen.

Na aangifte geboorte

 • Iedereen die geen wettelijke vader heeft, kan erkend worden
 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven
 • Als het kind 12 jaar of ouder is, moeten de moeder en het kind toestemming geven
 • Als het kind 16 jaar of ouder is, moet alleen het kind toestemming geven

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs van u en van de moeder (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • Toestemming van de biologische moeder, persoonlijk of schriftelijk met handtekening
 • Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte

Kosten

Geen

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken