Incidentele festiviteit

Voor live optredens bij een (sport)vereniging of in een (horeca)bedrijf waarbij de geluidvoorschriften naar verwachting zullen worden overschreden, kunt u een Kennisgeving Incidentele Festiviteit indienen. Bijvoorbeeld een festiviteit met live muziek of een afsluitend feest na een toernooi. U kunt maximaal twaalf keer per jaar een incidentele festiviteit melden. U dient de incidentele festiviteit minstens tien werkdagen van tevoren bij de gemeente te melden waar de festiviteit plaats vindt.

Als het om een eenmalig evenement gaat op bijvoorbeeld een plein of ander openbaar terrein, dan moet er een evenementenvergunning aangevraagd worden. De gemeente Gulpen-Wittem laat u weten of uw ingediende aanvraag goedgekeurd wordt.

Geef uw incidentele festiviteit door

Het college maakt al enige jaren gebruik van haar bevoegdheid om op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) collectieve festiviteiten aan te wijzen. Dat zijn dagen waarop bedrijven meer geluid mogen maken. 

Voor het jaar 2020 zijn onderstaande data als collectieve festiviteit aangewezen:

Opsomming van vastgestelde incidentele festiviteiten in 2020
Locatie Activiteit Datum
Gehele gemeente Carnaval
Koningsnacht en –dag
Oud en nieuw
20 februari t/m 25 februari
26 en 27 april
31 december
Gulpen

Nacht van Gulpen
Gulpener Bierfeesten
Kermis Gulpen
Hubertusmarkt

20 juni
21 t/m 23 augustus
4 juli t/m 7 juli en 7 t/m 8 november
7 november
Slenaken Kermis Slenaken 5 t/m 7 januari, 29 augustus t/m 31 augustus
Epen Kermis Epen 26 t/m 28 januari, 26 t/m 28 juli, 27 t/m 29 september
Mechelen Kermis Mechelen 19 t/m 21 januari, 20 t/m 22 juni, 4 oktober t/m 6 oktober
Wahlwiller Kermis Wahlwiller 21 juni t/m 23 juni, 15 t/m 17 november
Nijswiller Kermis Nijswiller 14 t/m 16 juni, 11 t/m 13 oktober
Eys Kermis Eys 2 t/m 4 februari, 17 t/m 19 mei, 20 t/m 22 september
Reijmerstok Kermis Reijmerstok 11 t/m 13 juli
Partij Kermis Partij 7 t/m 9 juni, 18 t/m 20 oktober
Wijlre Kermis Wijlre 6 t/m 9 juni, 24 t/m 27 oktober

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op met mevr. Stephanie Moling van de afdeling Publieksdiensten via telefoon 043 88 00 741 of email: stephanie.moling@gulpen-wittem.nl. U kunt ook ons algemeen telefoonnummer 14 043 bellen. 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken