Incidentele festiviteit

Voor live optredens bij een (sport)vereniging of in een (horeca)bedrijf waarbij de geluidvoorschriften naar verwachting zullen worden overschreden, kunt u een Kennisgeving Incidentele Festiviteit indienen. Bijvoorbeeld een festiviteit met live muziek of een afsluitend feest na een toernooi. U kunt maximaal twaalf keer per jaar een incidentele festiviteit melden. U dient de incidentele festiviteit minstens tien werkdagen van tevoren bij de gemeente te melden waar de festiviteit plaats vindt.

Als het om een eenmalig evenement gaat op bijvoorbeeld een plein of ander openbaar terrein, dan moet er een evenementenvergunning aangevraagd worden. De gemeente Gulpen-Wittem laat u weten of uw ingediende aanvraag goedgekeurd wordt.

Geef uw incidentele festiviteit door

Het college maakt al enige jaren gebruik van haar bevoegdheid om op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) collectieve festiviteiten aan te wijzen. Dat zijn dagen waarop bedrijven meer geluid mogen maken. De dagen voor collectieve festiviteiten 2023 zijn vastgesteld.

Heeft u hierover vragen? Neem contact op met mevr. Stephanie Moling van de afdeling Publieksdiensten via telefoon 043 88 00 741 of email: stephanie.moling@gulpen-wittem.nl. U kunt ook ons algemeen telefoonnummer 14 043 bellen. 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken