Incidentele festiviteit

Voor live optredens bij een (sport)vereniging of in een (horeca)bedrijf waarbij de geluidvoorschriften naar verwachting zullen worden overschreden, kunt u een Kennisgeving Incidentele Festiviteit indienen. Bijvoorbeeld een festiviteit met live muziek of een afsluitend feest na een toernooi. U kunt maximaal twaalf keer per jaar een incidentele festiviteit melden. U dient de incidentele festiviteit minstens tien werkdagen van tevoren bij de gemeente te melden waar de festiviteit plaatsvindt.

Als het om een eenmalig evenement gaat op bijvoorbeeld een plein of ander openbaar terrein, dan moet er een evenementenvergunning aangevraagd worden. De gemeente Gulpen-Wittem laat u weten of uw ingediende aanvraag goedgekeurd wordt.

Geef uw incidentele festiviteit door

Collectieve festiviteiten

Het college mag jaarlijks dagen aanwijzen waarop bedrijven meer geluid mogen maken dan anders. Dat noemen we collectieve festiviteiten op basis van de Verordening fysieke leefomgeving 2024. Tijdens deze dagen gelden afwijkende geluidsnormen. Dat betekent niet dat bedrijven onbeperkt geluid mogen maken. U dient zich dan te houden aan de geluidsnormen zoals gesteld in het Omgevingsplan artikel 22.63 en artikel 3:4 van de Verordening fysieke leefomgeving met de daarbij behorende beëindigingstijden uit artikel 3:5 en de overige voorschriften zoals gesteld in Artikel 3:5 van deze Verordening.

De dagen voor collectieve festiviteiten 2024 zijn vastgesteld.

Heeft u hierover vragen? Neemt u dan gerust contact op met team Omgeving via telefoonnummer 14 043 of email: info@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken