Privacy

De gemeente Gulpen-Wittem gaat voorzichtig om met uw persoonlijke gegevens. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft altijd vertrouwelijk en conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. We geven nooit zomaar gegevens aan anderen, behalve als dat volgens de wet verplicht is of als dat nodig is om te kunnen voldoen aan uw verzoek. En we gebruiken uw gegevens alléén voor het product of de dienst waar u om vraagt.

Bekijk tevens het privacystatement op deze website.

Wat u moet weten

  • Meestal geeft u uw gegevens zelf. Soms mogen wij informatiesystemen raadplegen. Bijvoorbeeld als u schuldhulpverlening of een bijstandsuitkering aanvraagt
  • Hebben wij gegevens over uw gezondheid nodig, dan leggen wij u uit waarom. Medische gegevens van uw behandelaar krijgen wij alleen met een door u getekende verklaring
  • Soms is het nodig uw gegevens uit te wisselen met instellingen of instanties waarmee wij samenwerken. Bijvoorbeeld als die betrokken zijn bij een plan dat met u is opgesteld. Dit bespreken wij altijd van tevoren met u en gebeurt nooit zonder uw toestemming

Bijzondere situaties

In uitzonderlijke situaties komt het voor dat wij uw gegevens delen zonder dat u dit (meteen) weet. In dat geval wegen andere belangen zwaarder dan die van u. Bijvoorbeeld bij een melding over huiselijk geweld, kindermishandeling of in het kader van jeugdbescherming. Maar ook bij opsporing van fraude of wanneer er sprake is van een ernstig voorval in de wijk. Ook dan worden nog steeds alleen de noodzakelijke gegevens verwerkt.

Gegevens inzien

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben verwerkt in een dossier? Dan kunt u vragen om uw dossier in te zien of een kopie te ontvangen. U hoeft niet aan te geven waarom u dit wilt. In uw dossier leest u hoe wij aan uw gegevens komen en met wie we ze hebben gedeeld.

Aanvragen

Persoonlijke gegevens over werk en inkomen inzien: www.inlichtingenbureau.nl

Gegevens aanpassen

Staan in uw dossier niet de juiste gegevens of is het niet compleet? Dan kunt u ons vragen uw dossier aan te passen. Dit kan niet altijd. Bijvoorbeeld als er een juridische procedure loopt waarbij de gegevens van belang zijn. Als het niet kan, kunt u wel een eigen verklaring hierover in het dossier laten opnemen. Ook kunnen wij soms uw gegevens afschermen, zodat niet iedereen ze kan zien.

Als wij uw verzoek niet of niet helemaal inwilligen, dan leggen we altijd uit waarom. U kunt hierover een besluit of beschikking krijgen. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen.

Gegevens verwijderen

De wet geeft aan dat u ook kan verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Dit kan niet altijd, maar alleen in die gevallen waar de gemeente geen plicht heeft om de data actueel te houden of wanneer er sprake is van een wettelijke bewaarplicht. Als wij uw verzoek niet of niet helemaal inwilligen, dan leggen we altijd uit waarom. U kunt hierover een besluit of beschikking krijgen. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen.

Inzageverzoek verwerking persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente.
Let wel: het betreft enkel gegevens die de gemeente Gulpen-Wittem beheert en het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens. U heeft dus geen recht op informatie over anderen. Tenzij iemand u daar bijvoorbeeld een volmacht voor heeft gegeven. Het inzagerecht is geregeld in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Aanvraag inzageverzoek persoonsgegevens

LET OP: u kunt een digitaal verzoek om inzage kosteloos doen. Als u om papieren kopieën verzoekt, worden er kosten per pagina in rekening gebracht. De actuele kosten vindt u in de legesverordening, paragraaf 3.2.
Gemeente Gulpen-Wittem verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer dat nodig is en in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving. Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.

Veilig versturen van privacygevoelige informatie via ZIVVER

De gemeente Gulpen-Wittem gebruikt ZIVVER om de veiligheid van onze communicatie te vergroten. Regelmatig verstuurt de gemeente privacygevoelige informatie via e-mail. Door een e-mail via ZIVVER te versturen, garanderen wij dat vertrouwelijke informatie met de modernste beveiliging wordt verstuurd. En dat niemand anders behalve u de inhoud van de e-mail kan lezen.

Hoe opent u een bericht dat via ZIVVER is verstuurd?

Hebt u een e-mail ontvangen van ons via ZIVVER? Dan opent u dit bericht door op de blauwe link met de tekst ‘Bekijk en beantwoord beveiligd bericht’ te klikken. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de webpagina van ZIVVER. Eventueel moet u hier ook een wachtwoord of sms-code invoeren (zie hieronder). In onderstaand filmpje ziet u hoe iemand zonder ZIVVER-account een bericht ontvangt en leest. Het is niet nodig een account aan te maken. En uiteraard zal ZIVVER u nooit reclame toesturen.

Video

Bekijk instructievideo Zivver

Bericht openen met een wachtwoord

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een wachtwoord. Degene die u het bericht stuurt, wil zeker weten dat alleen u het bericht kunt lezen. Daarom heeft u een wachtwoord ontvangen. Klik op ‘Bekijk en beantwoord beveiligd bericht’ en vul dit wachtwoord in. Nu kunt u het bericht lezen.

Bericht openen met een sms-code

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een code. Degene die u het bericht stuurt, wil zeker weten dat alleen u het bericht kunt lezen. Daarom sturen wij een code naar uw telefoon. Klik op ‘Bekijk en beantwoord beveiligd bericht’ en vul deze code in. Nu kunt u het bericht lezen.

Wilt u reageren op een e-mailbericht dat via ZIVVER is verstuurd?

U leest het bericht dat via ZIVVER is verstuurd op een beveiligde webpagina die lijkt op een mailprogramma. Als u op het bericht wilt reageren, dan kan dat op deze pagina. Onder het ontvangen bericht kunt u direct uw reactie typen. U verzendt deze reactie door op de verzendknop te klikken. Wanneer hier weer een reactie op komt, ontvangt u een notificatie per e-mail.

Meer over ZIVVER

ZIVVER biedt een oplossing voor het veilig versturen van berichten via e-mail, chat en file transfer. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals patiëntgegevens, BSN-nummers of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent: zeker weten dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang hebben tot het bericht. Dus ook hackers niet. Daarnaast voorkomt ZIVVER dat organisaties gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen.

Vragen?

Hebt u vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kunt u het ontvangen bericht niet openen? Of hebt u vragen over ZIVVER? Neem dan graag contact met ZIVVER op: support@zivver.com. Meer weten? https://www.zivver.nl.

Archief

De inhoud van deze website wordt dagelijks gearchiveerd in een online archief.

Responsible disclosure

De gemeente neemt uitgebreide maatregelen om zijn computersystemen goed te beveiligen. Toch kunnen ook onze systemen (een) zwakke plek(ken) hebben. Wanneer u een zwakke plek in 1 van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u. Wij kunnen dan snel gepaste maatregelen nemen.

Website analytics

De gemeente maakt gebruik van SiteImprove Analytics waardoor gegevens niet met derden worden gedeeld (zoals bijv. bij Google Analytics).

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente met uw gegevens is omgegaan, dan kunt u een klacht indienen.

Als u vragen heeft of u komt informatie tegen die niet (meer) correct is, mail dit dan svp naar de gemeent via info@gulpen-wittem.nl. Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Wij gebruiken uw persoons- of adresgegevens uitsluitend waarvoor u ze heeft verstrekt.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken