Wij zijn geïnteresseerd in uw ervaringen!

Denkt u mee over de kwaliteit van het sociaal domein?

Maakt u gebruik van ondersteuning van de gemeente (ondersteuning op het gebied van opvoeden en opgroeien (Jeugdwet), zelfstandig leven, wonen en meedoen (Wmo) of op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet)) dan nodigen wij u uit om deel te nemen aan het verdiepingsonderzoek.

Deze ondersteuning is een taak van de gemeente. De Heuvellandgemeenten en gemeente Maastricht vinden de kwaliteit van hun dienstverlening heel belangrijk. Daarom vragen wij ieder jaar wat inwoners van de dienstverlening vinden via een vragenlijst.

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening!

Naast deze vragenlijsten willen we nu ook graag in gesprek gaan met u. We willen via dit onderzoek dieper ingaan op uw ervaringen met onze dienstverlening. Waar bent u tevreden over? Wat kan er volgens u verbeterd worden? Wat is belangrijk voor u? Hierdoor kunnen we beter aansluiten bij de vragen die u heeft en kunnen we de juiste dingen doen; ons werk zo goed mogelijk laten aansluiten bij uw vraag.

We hebben bureau Benoît Hameleers coaching en advies gevraagd om deze gesprekken te voeren. Zij zullen in oktober persoonlijk in gesprek gaan met u. Maar ook via groepsbijeenkomsten zullen zij luisteren naar uw ervaringen. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt, tenzij u ons toestemming geeft dat wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken in het onderzoek.

Wilt u meepraten? Zo kunt u zich aanmelden!

Maakt u gebruik van een van de voorzieningen Participatiewet, de Wmo of de Jeugdwet? Of heeft u onlangs gebruik gemaakt van een van deze voorzieningen? En wilt u meepraten over de kwaliteit van onze dienstverlening? Meld u dan aan via info@benoithameleers.nl of via 06 46 11 39 01. Er wordt dan samen met u gekeken op welke manier u een bijdrage kunt leveren aan dit onderzoek (eventuele onkosten worden vergoed).

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken