Mechelen Beleefbaar Groen plant bomen en werkt aan het Groene Hart!

In ‘Het Groene Hart’ van Mechelen worden op zaterdagmorgen 7 december, dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Gulpen-Wittem en een tweetal adoptanten, een aantal bomen om schaduw te creëren in de zomer geplant. Indien de weergoden het toelaten gaat vanaf 09:00 uur de stichting Mechelen Beleefbaar Groen(MBG), samen met leden van de snoeibrigade en leden van de Jeu de Boules club van de ouderenvereniging, knotplatanen planten rond de Jeu-de-Boulesbaan. Tevens wordt in het midden van ‘Het Groene Hart’ bij de picknickbank ook een boom (tetradium daniellii oftewel bijenboom) geplant. Dit is een onderhoudsvrije boom die tevens de biodiversiteit bevordert.
Ook andere dorpsgenoten van jong tot oud zijn van harte welkom in het kader van burgerparticipatie. Indien je twijfelt mag je altijd, zonder verplichting, een kijkje komen nemen en zien of het samen iets doen voor onze natuur iets voor jou is.

Ophangen mezennestkastjes

In de 2de week van december gaat MBG samen met leerlingen van de basisschool Witheim, IVN Heuvelland, de naschoolse opvang van basisschool Witheim en andere geïnteresseerden mezennestkastjes ophangen aan de eikenbomen. De gemeente Gulpen-Wittem sponsort de nestkastjes. Uit onderzoek is gebleken dat de mezen de eikenprocessierups, die ook in het Heuvelland inmiddels zijn intrede heeft gemaakt en in de zomer voor lange tijd veel overlast veroorzaakt bij de mens, een lekkernij vinden. In eerste instantie beperken we ons tot de dorpskern Mechelen. Indien meerdere buurten geïnteresseerd zijn om nestkastjes op te hangen kunnen we dit i.s.m. de gemeente en het IVN coördineren en/of ondersteunen. Het is dan wel belangrijk dat u medewerking verleent bij het ophangen van de nestkastjes.

Projecten 2020

De opdracht om de natuurlijke omgeving en biodiversiteit voor de toekomst veilig te stellen willen we graag in de praktijk brengen. Een aantal projecten staan komend jaar, dankzij een subsidie van de gemeente Gulpen-Wittem, bij MBG in de startblokken. Alle inwoners van Mechelen  kunnen zich  aanmelden om mee te helpen bij werkzaamheden zoals de aanleg van een vlindertuin met insectenhotel, een geurtuin, ronde bank om herinneringsboom, inzaaien bloemenweide enz. In onze toekomstvisie willen we samen werken aan het ontwikkelen van een dorpsgaard. Zie https://www.ikl-limburg.nl/buitenkans/project/dorpsgaarden/


De inrichting van de insectenhotels gebeurt i.s.m. de scholenwerkgroep van IVN en de leerlingen en schoolteam basisschool Witheim Mechelen. Ook IKL, Gemeente Gulpen-Wittem en andere stichtingen en organisaties zijn zeer betrokken bij diverse projecten. Vindt u het leuk om bij een of meer projecten mee te helpen dan kunt u zich aanmelden via het mail bessemsruud@gmail.com
 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken