Gemeente en woningcorporaties leggen prestatieafspraken vast

In Gulpen-Wittem is een aantal woningcorporaties actief: Wonen Wittem, Krijtland Wonen, Woonpunt en Maasvallei. In samenwerking met deze partijen heeft de gemeente op woensdag 4 december nieuwe prestatieafspraken vastgelegd voor de komende vier jaar. Ook de huurdersbelangenverenigingen van elke woningcorporatie zijn hierbij betrokken. Wethouder Guido Houben, wethouder wonen, onderstreept het belang van de samenwerking en het vastleggen van afspraken: “Er zijn op verschillende thema’s afspraken gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van wonen en zorg, leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Het maken van afspraken is belangrijk om uiteindelijk het prettig wonen en leven in Gulpen-Wittem richting de toekomst te borgen én te bevorderen.”

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken