Reanimatie Oproep Netwerk Gulpen-Wittem

Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. Jong en oud, mannen en vrouwen. Het kan iedereen overkomen, en het gebeurt meestal thuis. Dan is het geruststellend als iemand uit de buurt kan reanimeren. Een partner, buurvrouw of dorpsgenoot is er immers eerder dan de hulpdiensten. De eerste minuten zijn allesbepalend, snel handelen kan een leven redden. Ook u kunt zo’n levensredder zijn. Reanimeren is namelijk niet moeilijk, iedereen kan het leren.

Inmiddels is de gehele gemeente Gulpen-Wittem voorzien van AED’s. De laatste twee zijn in Eyserheide en Terziet geplaatst. De groep reanimatie vrijwilligers in de gemeente Gulpen-Wittem is inmiddels gestegen naar meer dan 550 vrijwilligers, waarvan zich ook daadwerkelijk bijna 500 hebben aangemeld bij HartslagNu.

Evaluatie HartslagNu

Bij de laatste evaluatie van HartslagNu is de gemeente Gulpen-Wittem nummer één in Limburg qua aantal reanimatie vrijwilligers per aantal inwoners. Het streefgetal van HartslagNu is dat 1% van de bewoners als vrijwilliger is aangesloten bij HartslagNu. In de gemeente Gulpen-Wittem bedraagt  dit percentage 3,34%. Dit percentage is hoog, maar door de grote uitgestrektheid van onze gemeente hebben we ook veel vrijwilligers nodig om aan de 6-minutengrens te kunnen blijven voldoen. En er vallen altijd weer vrijwilligers af, die we weer graag zien aangevuld worden.

Iedereen kan leren reanimeren

De dekking van het Reanimatie Oproep Netwerk (RON) is uitstekend. Iedereen kan leren reanimeren, in één avond heeft u het onder de knie. Bovendien kost het u niets. De gemeente betaalt de cursus én de jaarlijkse herhalingsles. De enige voorwaarde is dat u zich bij het netwerk aanmeldt. Dat schept geen verplichtingen: u kiest zelf op welke tijden u oproepbaar bent of juist niet. En krijgt u een melding, maar kunt u niet weg? Dan gaat u niet. Als burgerhulpverlener helpt u alleen waar het kan. Alles wat u kunt doen, is goed. Met elkaar maken we van Gulpen-Wittem een ‘hartveilige’ gemeente.

Hartveilig en Marcel Sport Medisch Advies & Training

Om een RON goed te laten functioneren, moet het goed worden opgezet en onderhouden. Dit geldt uiteraard op technisch vlak, maar ook het persoonlijk contact en de informatieverstrekking naar de reanimatie vrijwilligers. De gemeente Gulpen-Wittem maakt hierbij nog steeds dankbaar gebruik van Hartveilig en Marcel Sport Medisch Advies & Training. De gemeente is verheugd  dat zij door beide partijen wordt ontlast in het organiseren en geven van cursussen en controle en eventuele repareren en vernieuwen van AED’s.

Meer informatie

Meer informatie over de reanimatiecursussen dicht bij u in de buurt kunt u vinden op de website van www.marcelsport.nl onder Reanimatie Oproep Netwerk RON. In het voorjaar vinden ongeveer 16 reanimatiecursussen plaats en in het najaar ongeveer 16 cursussen. Hartveilig en Marcel Sport Medisch Advies & Training kunnen ook bedrijven deskundig adviseren, indien ze zelf over willen gaan tot aanschaf van een AED.

Aanmelden voor de gratis cursus kan via info@marcelsport.nl of met het aanmeldformulier op www.marcelsport.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken