Stichting Leven naast de Brouwerij wint Uitstralingsprijs 2019

Op advies van het Uitstralingscomité heeft het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem op 1 januari 2020 de Uitstralingsprijs 2019 toegekend aan Stichting Leven naast de Brouwerij.

De gemeente Gulpen-Wittem reikt ieder jaar tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de Uitstralingsprijs uit aan een persoon, vereniging of stichting die een positieve bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid en/of de gemeente in een positief daglicht heeft gesteld.

Motivatie

Stichting Leven naast de Brouwerij is een burgerinitiatief van en vóór inwoners, gericht op sociale activiteiten in Gulpen-Wittem. De stichting bestaat, naast het bestuur, uit een groep enthousiaste professionals en vrijwilligers.

  • Stichting Leven naast de Brouwerij voorziet in de behoeften op allerlei gebieden om het sociale leven in Gulpen-Wittem en omstreken te bevorderen.
  • De stichting levert daardoor ook een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid en de sociale cohesie in Gulpen-Wittem.
  • Vrijwilligers en professionals werken naast elkaar, met elkaar aan verschillende opgaven.
  • De stichting ontplooit tal van verschillende initiatieven, waaronder: de Hoeskamer van Gullepe, het Repaircafé, Taalcafé, Jongerencafé en het Alzheimercafé. 
  • Stichting Leven naast de Brouwerij geniet van grote sympathie.
  • De activiteiten van Stichting Leven naast de Bouwerij bevorderen de aantrekkingskracht van Gulpen-Wittem in een brede zin.

Deze bijzondere prestatie geeft aanleiding om waardering, respect en dank te uiten. Een afvaardiging van het bestuur ontvangt de Uitstralingsprijs welke bestaat uit een oorkonde en een beeldje dat speciaal voor deze gelegenheid door Pierre Lumey is vervaardigd.

Foto's: Eleven Media

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken