Aanwijzing collectieve dagen voor festiviteiten 2020

De gemeente wijst op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een aantal data aan waarop collectieve festiviteiten plaatsvinden in 2020. Het is op deze dagen voor bedrijven mogelijk om meer geluid te produceren. Tijdens de aangewezen collectieve festiviteiten gelden de geluidnormen (als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit en artikel 4.6 van de Apv) niet. Het betekent echter niet dat er een onbeperkte geluidsruimte is voor deze festiviteiten en evenementen. Er dient sowieso voldaan te worden aan de geluidsruimte zoals geformuleerd in de voorwaarden uit artikel 4.4 van de Apv. U kunt de Apv inzien via www.gulpen-wittem.nl.

Regels voor ondernemers tijdens collectieve festiviteiten

Als ondernemer mag u tijdens deze collectieve dagen afwijken van de geluidnormen zoals die bij wet zijn vastgesteld (Activiteitenbesluit milieubeheer). In plaats van deze normen gelden dan hogere normen zoals vastgesteld in de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Indien u tijdens deze dagen buiten uw reguliere bedrijfsvoering een evenement of feest gaat organiseren, kan het zijn dat u hiervoor meerdere vergunningen en/of toestemmingen nodig heeft (evenementenvergunning). Het is daarom zaak dat u tijdig contact opneemt met de gemeente Gulpen-Wittem (minimaal 6 weken voorafgaand aan evenement) om uw plannen kenbaar te maken. Voor het aanvragen van een evenementenvergunning kunt u contact opnemen met Maud Bessems via mail: maud.bessems@gulpen-wittem.nl of telefoon 043-88 00 600.

Incidentele festiviteiten

Naast de aangewezen dagen als zijnde ‘collectieve festiviteiten’, kunt u op andere dagen gebruik maken van de regeling 'Incidentele festiviteiten' (ook bekend als de 12-dagen regeling). U mag maximaal 12 keer per kalenderjaar afwijken van de geluidnormen. In plaats van de normen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden de normen uit de Apv. Indien u gebruik wil maken van de regeling 'Incidentele festiviteiten' dient u dit minimaal 10 werkdagen schriftelijk bij de gemeente Gulpen-Wittem aan te vragen. U kunt pas gebruik maken van de regeling indien u een schriftelijke bevestiging van de gemeente heeft ontvangen. Let op, indien u geen toestemming heeft, mag u geen gebruik maken van deze regeling!

Binnenkort wordt het evenementenbeleid van de gemeente geëvalueerd. De ontheffing voor collectieve en incidentele festiviteiten maakt ook onderdeel uit van deze evaluatie. Het aantal dagen waarop jaarlijks een ontheffing kan worden verleend van de geldende geluidnormen kan hierdoor wijzigen.

Voor het jaar 2020 zijn onderstaande data als collectieve festiviteit aangewezen:

Locatie Activiteit Datum
Gehele gemeente Carnaval
Koningsnacht en –dag
Oud en nieuw
20 februari t/m 25 februari
26 en 27 april
31 december
Gulpen Nacht van Gulpen
Gulpener Bierfeesten
Kermis Gulpen
Hubertusmarkt
20 juni
21 t/m 23 augustus
4 juli t/m 7 juli en 7 t/m 8 november
7 november
Epen Kermis  26 t/m 28 januari, 26 t/m 28 juli, 27 t/m 29 september
Slenaken Kermis  5 t/m 7 januari, 29 augustus t/m 31 augustus
Mechelen Kermis  19 t/m 21 januari, 20 t/m 22 juni, 4 oktober t/m 6 oktober
Wahlwiller Kermis  21 juni t/m 23 juni, 15 t/m 17 november
Nijswiller Kermis  14 t/m 16 juni, 11 t/m 13 oktober
Eys Kermis 2 t/m 4 februari, 17 t/m 19 mei, 20 t/m 22 september
Reijmerstok Kermis  11 t/m 13 juli
Partij Kermis  7 t/m 9 juni, 18 t/m 20 oktober
Wijlre Kermis  6 t/m 9 juni, 24 t/m 27 oktober

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust op met mevrouw S. Moling van de afdeling Publieksdiensten via telefoon 14 043 of email: info@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken