Nieuwjaarstoespraak burgemeester Ramaekers-Rutjens

Nieuwjaarstoespraak
Burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens
1 januari 2020

Van harte welkom allemaal,

Ik vind het bijzonder fijn om wederom in deze imposante bibliotheek samen met u te mogen zijn om het nieuwe jaar te starten. Ik hoop dat we deze traditie nog lang in ere kunnen houden.

Het feit dat wij hier samen zijn, in vrijheid, en gezamenlijk de start van dit nieuwe jaar kunnen vieren, is bijzonder en niet vanzelfsprekend. We moeten ons realiseren dat wij in vergelijking met veel andere plekken op deze aarde leven in zeer prettige en luxe omstandigheden.

We leven in vrijheid! Onze koning beschreef Vrijheid in zijn kersttoespraak als “de vlam die in alle Nederlandse harten brandt”. Zelf heb ik, op 5 mei en tijdens de viering van 75 jaar bevrijding in september, mogen ervaren hoe zeer dit thema nog brandt in de harten van onze inwoners. Er is door hen een prachtig programma samengesteld. En ook dit jaar zullen er nog verschillende activiteiten - zoals Remember September - plaats gaan vinden. Het ís en blijft belangrijk om de bewustwording ten aanzien van onze vrijheid te onderhouden.

Mijn start van het nieuwe jaar was dit jaar wel speciaal. Onze vriendenclub uit Veldhoven was dit keer bij ons, in Eys, te gast. Het is traditie om samen het nieuwe jaar in te luiden. We hebben een gezellige avond gehad, getoost met bubbels en, na een kort nachtje, vanmorgen samen ontbeten. En nu staan we hier bij de nieuwjaarsbijeenkomst. Hét moment om gezamenlijk even terug maar vooral ook vooruit te blikken.

Vorig jaar begon onrustig: op 1 januari 2019 werd het nieuws vooral beheerst door de branden die zijn ontstaan door de vonkenregen doordat er te hoge vreugdevuren waren op het strand in Scheveningen.

Gelukkig bleven vannacht de grote rellen uit en waren de hulpdiensten vooral in de weer met autobranden. Maar het blijft triest dat ook nu een paar ellendelingen ervoor gezorgd hebben dat de inzet van politie, brandweer, ambulancepersoneel en zelfs ME nodig was. Allemaal hulpverleners die gezinnen en kinderen hebben en hun eigen veiligheid op avonden zoals deze in de waagschaal moeten leggen.

Er gebeurde nog meer in 2019:

 • Bij een grote brand raakt de Notre-Dame van Parijs zwaar beschadigd.
 • Oostenrijk legaliseert het homohuwelijk. Eindelijk zou ik bijna willen zeggen.
 • Duncan Laurence wint voor Nederland de 64e editie van het Eurovisiesongfestival
 • Het altijd zo rustige Nieuw-Zeeland  wordt opgeschrokken door aanslagen op twee moskeeën, maar er waren ook aanslagen in onder andere de Keniaanse hoofdstad Nairobi en in Sri Lanka.
 • Wat dichterbij, in Utrecht, is er het schietincident in een tram waarbij vier doden en vijf gewonden vallen.
 • Tom Dumoulin stopt met de Giro d'Italia na een zware val.
 • Derk Wiersum, de advocaat van een  kroongetuige, wordt voor zijn huis in Amsterdam geliquideerd. Het wordt gezien als een regelrechte aanslag op onze rechtstaat.
 • In Nederland stijgen de dagtemperaturen in vijf provincies voor het eerst sinds het begin van de metingen boven de 40°C.
 • Het is snoeiheet en de grondwaterstand is alarmerend laag.
 • De oudste inwoner van Limburg is mevrouw Ruedi van 105 jaar. Zij woont in onze gemeente, in Epen.
 • En het lijkt wel alsof in 2019 de onvrede en het onbegrip bij mensen is gegroeid. Het wordt in ieder geval geuit: Of het nu gaat om meer salaris, een strenger klimaatbeleid of een oplossing voor de stikstofcrisis: van links tot rechts laten Nederlanders weer volop van zich horen als ze boos zijn op Den Haag.
 • Leraren doen de schooldeuren op slot, jongeren pakken massaal de megafoons op voor het klimaat, en met hun trekkers veroorzaken boeren chaos op de wegen.

Zomaar een willekeurige greep uit het nieuws.

Ook voor mijzelf was 2019 weer een bijzonder jaar. Ik ben nu 2,5 jaar burgemeester in deze mooie gemeente. En de jas gaat steeds beter passen. In februari werd ik aangenaam verrast door het winnen van de ‘Vrouw in de media award’ Limburg. Een heel mooi compliment.

Super trots zijn Paul en ik op onze dochters, die het in het Brabantse goed doen. De oudste heeft een huisje gekocht in Eindhoven, heeft de liefde ook weer gevonden, en werkt en studeert er lustig op los.
De jongste maakt weer een stap richting haar einddoel: werken op de ambulance. Ze start in februari op de spoedeisende hulp. Verder is zij gaan samenwonen en is zij met haar vriend van plan om het komende jaar een eigen huisje te gaan bouwen.

Minder leuk was het nieuws van mijn 88-jarige moeder die, begin november, haar pols brak en na 2 weken gips alsnog geopereerd moest worden. Ik heb zelf mogen ervaren hoe het is om te mantelzorgen in combinatie met een drukke baan. Respect voor alle mantelzorgers die de zorg van een dierbare dragen.
Met mijn moeder gaat het inmiddels gelukkig weer de goede kant op.

Zoals u misschien is opgevallen hebben we dit jaar voor de uitnodiging van deze nieuwjaarsbijeenkomst gekozen voor een kaart met mensfiguren erop. En dat heeft natuurlijk een reden.
De begroting 2020 die door onze gemeenteraad is goedgekeurd heeft als ondertitel: ‘investeren in mensen’.

Afgelopen jaar is het college in verschillende kernen gaan ‘buurten’. Inwoners en het college maakten nader kennis met elkaar en de kernen hebben aangegeven wat hun belangrijkste vraagstukken zijn. Dit jaar wordt er geïnvesteerd in onze inwoners. De mens staat centraal, wij willen onze eigen inwoners in staat te stellen om mee te kunnen en te blijven doen. Daar hoort bij dat we dan óók investeren in de voorzieningen voor onze inwoners en bezoekers, zodat deze toegankelijk en kwalitatief op orde zijn en blijven.

Ook is er naar onze eigen gemeentelijke organisatie gekeken. En hebben we onderzocht wat er nodig is om de opgaves en taken waar we voor staan adequaat te kunnen uitvoeren. Dit betekent niet alleen uitbreiding in menskracht. Er zal ook gewerkt worden aan houding, gedrag, cultuur en sfeer. Het samenspel tussen onze inwoners en onze medewerkers is van cruciaal belang bij het aanpakken van uitdagingen die op ons pad liggen.

En die uitdagingen zijn er genoeg:

Het sociaal domein bijvoorbeeld. Als gemeente krijgen we er steeds meer taken bij. Samen met de zorgaanbieders, vrijwilligers van de Hoeskamers, het onderwijs en de Adviesraad Sociaal Domein zijn de belangrijkste opgaven benoemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: eenzaamheid en armoede, het boven tafel krijgen van de wérkelijke zorgvraag van onze inwoners, er snel bij zijn om er vervolgens voor te zorgen dat de juiste zorg geleverd wordt. Daar gaat het om. Lokaal kunnen we deze zorg op maat leveren, maar dat kunnen we alleen als we ook samen met alle partners de schouders eronder zetten.

Een andere grote uitdaging is de energietransitie. En of u het nu leuk vindt of niet maar ook Gulpen-Wittem zal een steentje moeten gaan bijdragen aan het landelijk klimaatakkoord.

In 2020 wil de gemeente samen met onze inwoners deze uitdaging oppakken met het actieplan Samen Groen. ‘Hoe kunnen we CO2 uitstoot verminderen en klimaatverandering en de gevolgen daarvan aanpakken’? Want we willen de wereld natuurlijk wel goed achter laten voor de volgende generaties.

Leerlingen van het Sophianum hebben recent tijdens het schoolcabaret deze boodschap - dat wij als volwassenen hiervoor verantwoordelijk zijn - aan bijna 3000 bezoekers laten horen. En daarbij gaven ze aan dat ze graag willen meedenken over oplossingen. Die oproep wil het gemeentebestuur natuurlijk graag oppakken, nee, die móéten we oppakken, en...... die oproep kan eigenlijk niemand naast zich neerleggen!

Om alle uitdagingen aan te kunnen is ook de samenwerking met andere gemeenten in Zuid-Limburg van belang. Ik ben ervan overtuigd dat opgaven zoals vitale kernen, woonklimaat, toerisme, een duurzame toekomst voor onze agrarische sector en het behoud van het landschap niet alleen in Lijn50 en Maastricht-Heuvelland verband opgepakt moet worden, maar óók met andere gemeenten van het zogenoemde Groene Middengebied.

We moeten thema’s en opgaven die ons gezamenlijk bezighouden ook gezamenlijk aanpakken. Niet vanuit ooit bedachte bestuurlijke structuren, maar gewoon vanuit de inhoud.

Dames en heren, in onze gemeente zijn dagelijks veel vrijwilligers in de weer. En ook onze brandweer bestaat uit vrijwilligers die dag en nacht voor u klaarstaan. Wat mij echter zorgen baart is dat er duidelijk een veranderend beeld ontstaat ten aanzien van de aard van het uitrukken. Denk hierbij aan hennepplantages, dumpingen in buitengebied, rioolvervuilingen en uitgebrande voertuigen. Stuk voor stuk getuigen ze van criminele activiteiten.

In mijn strijd voor de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente hoop ik dat ik kan rekenen op uw steun.
Ik verzoek u dan ook, mede namens politie en justitie, actief te melden als u criminele activiteiten in uw buurt vermoedt. Vaak zegt een onderbuikgevoel genoeg. U komt samen op plaatsen waar wij niet dagelijks kunnen zijn. Alle meldingen zijn stuk voor stuk belangrijke puzzelstukjes in een groter geheel. Melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem.

Over vrijwilligers gesproken. De samenleving, ook hier in Gulpen-Wittem, draait voor een heel groot deel op vrijwilligers. Het is fijn om te zien dat de inwoners van onze gemeente oog hebben voor elkaar. Jong en oud staat voor elkaar klaar, voor elkaars gezondheid, wensen en ontwikkeling.

Zelf doe ik ook elke maand een dagdeel vrijwilligerswerk. Ik vind het belangrijk om een actieve bijdrage aan onze samenleving te leveren. En anderzijds biedt het mij de gelegenheid om laagdrempelig in contact te komen met u. Vrijwilligerswerk geeft mij een inkijk in al het moois dat onze gemeente te bieden heeft. Ook het komende jaar wil ik graag mijn handen weer uit de mouwen steken. Dus heeft u nog leuke ideeën voor vrijwilligerswerk en wilt u, of uw organisatie, mij een keer aan het echte werk zetten, dan hoor ik dat graag en verzoek ik u daarvoor contact op te nemen met het bestuurssecretariaat.

De opgaven die we in 2020 hebben zullen we samen moeten oppakken. En ik zie deze samenwerking met u, onze inwoners, bedrijven en organisaties vol vertrouwen tegemoet.

Ik zie de input en de energie in de samenleving borrelen. In alle kernen zijn nu kernoverleggen actief.
Het doet me goed om te zien dat er allerlei bewoners- en ondernemersinitiatieven worden ontplooid.

De aanmeldingen voor ons nieuwe inwonerspanel genaamd ‘Gulpen-Wittem Spreekt’ stromen binnen. Een teken dat u als inwoner graag uw mening wilt geven ten aanzien van verschillende gemeentebrede thema’s zoals dienstverlening, verkeer of toerisme. Heeft u zich nog niet aangemeld? Dan doe dat alsnog. Want ook uw mening telt.

Tot slot

Ik verheug me op het nieuwe jaar!
Het verbeteren van de dienstverlening, de afsluiting van de werkzaamheden in het centrum van Gulpen, de eerste druk van het Cittaslow-kinderboek en natuurlijk het wederom benoemen van nieuwe Cittaslow ambassadeurs, de doorontwikkeling van zelfsturing, en zo kan ik nog wel even doorgaan..

Ik hoop van harte dat 2020 het jaar van ons wordt. Gulpen-Wittem is niet een gemeente van coalitie en oppositie, van voor of tegen, van wij en zij. Gulpen-Wittem is een gemeenschap van ons. Laten we oog houden voor elkaar, en Gulpen-Wittem nog mooier maken. Maken tot een gemeente waar we allemaal blijvend trots op kunnen zijn!

Ik wens u allen een heel gelukkig, gezellig, succesvol en bovenal een gezond 2020.
Zalig nieuwjaar allemaal!

Benieuwd naar een sfeerimpressie? Bekijk de fotorapportage op facebook: www.facebook.com/gemgulpenwittem

Foto: Eleven Media

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken