Grens bijzondere bijstand verhoogd van 100 naar 110%

Meer mensen kunnen gebruikmaken van bijzondere bijstand en overige minimaregelingen

Per 1 januari 2020 heeft de gemeente Gulpen-Wittem de norm voor het aanvragen van bijzondere bijstand verhoogd van 100% naar 110%. De gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft hiermee ingestemd tijdens de begrotingsvergadering in november vorig jaar. Door de grens van bijzondere bijstand te verhogen kunnen aanzienlijk méér mensen gebruikmaken van bijzondere bijstand en van andere minimaregelingen.

“In veel opzichten biedt de verhoging van de norm voordelen voor verschillende inwoners van Gulpen-Wittem”, vertelt Marion van der Kleij, wethouder Sociaal Domein. “Het verkleint de kans dat inwoners die vanuit de bijstand opnieuw aan het werk gaan in een armoedeval terechtkomen. Daarnaast kunnen mensen met een laag inkomen of uitkering (WAO, AOW, Wajong) in aanmerking komen voor financiële ondersteuning als zij noodzakelijke kosten moeten maken die zij niet kunnen betalen. Bijvoorbeeld voor het inschakelen van een bewindvoerder of advocaat. Maar ook wanneer er als gevolg van ziekte extra kosten gemaakt worden voor kleding.”

Minimaregelingen waarvoor de 110%-norm geldt

  • De regeling maatschappelijke participatie voor volwassenen en kinderen
  • De schoolkostenregeling voor kinderen van 12 tot 18 jaar
  • Het Jeugdfonds Sport en Cultuur
  • Stichting Leergeld Maastricht-Heuvelland

Wilt u meer weten over deze minimaregelingen? Kijk dan op www.socialezaken-mh.nl.

Wanneer heb ik recht op bijzondere bijstand?

Of u recht heeft op bijstand, hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld. De gemeente berekent de bijdrage naar draagkracht.

Bijzondere bijstand aanvragen

Voor het aanvragen van bijzondere bijstand en overige minimaregelingen kunt u contact opnemen met Sociale Zaken Maastricht Heuvelland door te bellen naar 14 043. Inwoners met een bijstandsuitkering kunnen terecht bij hun vaste contactpersoon. Heeft u een ander inkomen of uitkering, bijvoorbeeld een laag salaris, WAO, AOW en/of Wajong, dan kunt u online een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand via de website van Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland: www.socialezaken-mh.nl/nl/inkomen/bijstand/bijzondere-bijstand/gemeente-gulpen-wittem

Persoonlijke aanvraag

Wilt u meer informatie ontvangen, heeft u vragen of wilt u liever persoonlijk een aanvraag indienen bij Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland? Dan kunt op donderdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur terecht tijdens het vrije inloopspreekuur in het gemeentehuis van Gulpen-Wittem aan de Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen. U kunt ook op donderdagmiddag langs komen, maak in dat geval vooraf een afspraak door te bellen naar 14 043.

Stichting Trajekt

Heeft u hulp nodig voor het doen van uw aanvraag? Meld u dan bij Stichting Trajekt Gulpen-Wittem aan de Willem Vliegenstraat 17 te Gulpen. Dit kan van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 10.30 uur (alleen volgens afspraak. E-mail: gulpen-wittem@trajekt.nl. Telefoon: 043 - 763 0050).

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken