Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg

De nabijheid van zowel stedelijke als landschappelijke topkwaliteiten in een internationale context maakt Zuid-Limburg uniek. Dat gegeven is het uitgangspunt in de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg, die als titel heeft gekregen ‘Bestemming Zuid-Limburg 2030’. Het doel van de visie is een toekomstbestendige Zuid-Limburgse vrijetijdssector te creëren waarbij de kracht van heel Zuid-Limburg wordt gebruikt.

In de Visie Vrijetijdseconomie 2030 wordt ingegaan op belangrijke trends en ontwikkelingen (zoals accommodatieaanbod) en hun betekenis voor Zuid-Limburg. Ook wordt de huidige positie van Zuid-Limburg als toeristisch-recreatieve bestemming geanalyseerd. Naast de belangrijke opgaven voor de toekomst komen de kernkwaliteiten van het gebied aan bod.

U kunt de Visie Vrijetijdseconomie hier downloaden. 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken