Pilot luchtkwaliteit Reijmerstok

Een aantal inwoners van Reijmerstok, de eigenaar van een binnen Reijmerstok gelegen kippenfarm en de gemeente Gulpen-Wittem zijn gezamenlijk overeengekomen vanaf mei 2020 te starten met het meten van de luchtkwaliteit in Reijmerstok (pilot). Deze pilot duurt één jaar. Na de eerste vier maanden wordt een tussenevaluatie gehouden.

Eerder heeft er op initiatief van de gemeente een verkenning plaatsgevonden in Reijmerstok door een extern consultancybureau. De pilot is één van de uitkomsten van de verkenning, waarbij de gemeente Gulpen-Wittem geadviseerd werd een luchtkwaliteitsmeting uit te laten voeren. Inmiddels is een eerste bijeenkomst geweest met alle betrokkenen waarbij informatie is gegeven over bovengenoemde pilot. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat alle aanwezigen een gezamenlijke wens hebben om de impasse die is ontstaan te doorbreken en dat alle betrokkenen een positieve bijdrage willen leveren aan een gezond woon- en leefklimaat voor alle inwoners van Reijmerstok.

Het doel van de pilot

De pilot is bedoeld om via een objectieve meting van de luchtkwaliteit inzicht te krijgen in de feitelijke situatie. Het doel hiervan is om samen kennis te vergroten over luchtkwaliteit en fijnstof én meer begrip te krijgen voor elkaar. De pilot kan hierdoor een positieve bijdrage leveren aan het onderlinge vertrouwen van alle betrokkenen. Er zijn afspraken gemaakt onder meer over de wijze waarop met elkaar gecommuniceerd zal worden.

Uitvoering

Tijdens de pilot worden er op zes plekken in Reijmerstok meetkastjes geplaatst. De meetlocaties zijn in onderling overleg bepaald. Iedere tien minuten wordt er een automatische meting gedaan en verstuurd via een digitaal netwerk. De uitkomsten van de metingen zullen worden geïnventariseerd, geanalyseerd en gezamenlijk worden besproken met betrokkenen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken