Sportakkoord Heuvelland in beweging

In de regio liggen op het gebied van sport vergelijkbare kansen, uitdagingen en mogelijkheden. Gemeenten en lokale partners op het gebied van sport, bewegen, onderwijs en zorg en welzijn zijn met elkaar in gesprek gegaan. Tijdens bijeenkomsten, per e-mail en in persoonlijke gesprekken hebben scholen, verenigingen, zorg- en gezondheidspartners en alle andere lokale sport- en beweegpartners ideeën en suggesties geleverd voor het sportakkoord. Vervolgens is er gezamenlijk invulling gegeven aan dromen en ambities, kansen en uitdagingen en concrete activiteiten. Dit alles om zoveel mogelijk inwoners te laten sporten en bewegen onder het motto “een leven lang sport en bewegen”. Op basis van alle verzamelde gegevens tijdens de bijeenkomsten en gesprekken zijn de handen ineen geslagen om te komen tot een regionale invulling van het sportakkoord Heuvelland in beweging (PDF, 3.7 MB).

Versterking van kansen en ambities

Door de samenwerking kan er een versterking van de ambities, mogelijkheden, kansen en uitvoering gaan plaatsvinden om daar de lokale sport- en beweegpartners van te laten profiteren. Het sportakkoord wordt nu door 70 partners uit de drie gemeenten ondertekend. Het staat open voor andere regiogemeenten en instellingen of organisaties die een toegevoegde waarde zien in deze samenwerking en daar een versterkende bijdrage aan willen leveren om zich aan te sluiten bij dit regionale initiatief.

Feestelijke ondertekening

Medio september 2020 zal er, onder voorbehoud van maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, een feestelijke ondertekening door alle partners plaatsvinden. Dit sluit direct aan bij de aftrap van een hopelijk nieuw, mooi en actief sportseizoen. 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken