Wateroverlast door hevige regenbuien

Ons klimaat verandert. Hevige regenbuien komen steeds vaker voor. Ze veroorzaken plotselinge wateroverlast. Zo ook in Gulpen-Wittem afgelopen weekend. We moeten er rekening mee houden dat dit vaker gaat gebeuren. Samen met partners als het waterschap en de provincie gaan we na of we meer maatregelen kunnen nemen om wateroverlast in de toekomst te beperken. Deze overweging nemen we ook mee bij (toekomstige) werkzaamheden. De reconstructie van de Looierstraat in Gulpen is bijvoorbeeld zo ontworpen dat regenwater oppervlakkig kan afstromen naar de Gulp.

Wacht niet op water

Wilt u weten wat u zelf kunt doen voor of tijdens plotselinge wateroverlast? Op de website www.wachtnietopwater.nl vindt u verschillende tips.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken