Digitale toegankelijkheid voor alle inwoners

Digitale toegankelijkheid voor alle inwoners van Gulpen-Wittem

De overheid moet ervoor zorgen dat de digitale communicatie tussen overheid en burgers goed is ingericht. Daarom zijn er richtlijnen voor die communicatie. Zodat deze ook toegankelijk is voor de ruim 4.500.000 mensen met een beperking in Nederland. Denk daarbij aan slechtzienden, blinden, kleurenblinden, doven en slechthorenden, dyslectici, laaggeletterden of mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze mensen moeten ook de gemeentelijke website kunnen gebruiken.

Openheid is voor Gulpen-Wittem net zo belangrijk als toegankelijkheid

Gulpen-Wittem beschrijft in een online ‘toegankelijkheidsverklaring’ wat de stand van zaken is voor de gemeentelijke website. Alle overheden moeten zo’n verklaring geven. Voor de gemeente Gulpen-Wittem geldt dat ‘we gedeeltelijk voldoen'. In de verklaring melden we waar we op dit moment aan werken en wat we nog op orde moeten krijgen. Natuurlijk streven we naar volledige toegankelijkheid.

De rijksoverheid (Logius) bekeek onlangs beschikbare toegankelijkheidsverklaringen bij gemeenten. Gulpen-Wittem sprong er samen met een twintigtal andere gemeenten op een positieve manier uit met een transparante verklaring in het landelijk ‘register van toegankelijkheidsverklaringen’. Gulpen-Wittem was verder één van de weinige gemeenten met een overzicht van gemeentelijke en verwante websites in haar verklaring. Bij deze overheids- en bedrijfswebsites wordt ook aan toegankelijkheid gewerkt. Meer informatie over toegankelijkheid in Gulpen-Wittem vindt u hier en in het landelijk register

Toegankelijkheid permanent onder de loep

De gemeente heeft de website in 2018 vernieuwd. Toen hebben we toegankelijkheidsexperts uitvoerig geraadpleegd. Sindsdien deden we steekproefsgewijs handmatig toegankelijkheidsonderzoek. Vanaf januari 2020 doen we ook doorlopend toegankelijkheidsonderzoek met software. Het afgelopen half jaar hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd. Daardoor geeft de software voor www.gulpen-wittem.nl een toegankelijkheidsscore van meer dan 99%. Daar zijn we als gemeente trots op. Echter, helaas blijken sommige documenten toch niet helemaal toegankelijk te zijn. Uit onderzoek blijkt dat deze meestal met verouderde techniek tot stand zijn gekomen of door externe partijen aangeleverd zijn. Ook zijn er soms links en pagina’s die niet helemaal correct zijn opgebouwd. Naast het permanente onderzoek dat de software doet, doen we allerlei handmatige tests. Zoals de test of alles nog goed leesbaar is als de bezoeker 200% inzoomt en voldoen alle externe gelieerde websites en apps’.

Heeft u vragen of opmerkingen over toegankelijkheid? Mail dan naar voorlichting@gulpen-wittem.nl of bel de gemeente.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken