Lijn-50 gemeenten roepen inwoners op om mee te denken over de toekomst

De gemeente Gulpen-Wittem, Vaals en Eijsden-Margraten (oftewel: de lijn-50 gemeenten) onderzoeken samen hoe de regio er in de toekomst uit moet zien. Zij werken samen aan een omgevingsvisie: een strategische en integrale kijk op de fysieke leefomgeving voor de langere termijn. Om inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zo goed mogelijk te betrekken bij de visie starten de gemeenten vandaag met een grootschalige participatiecampagne.

Onder de noemer ‘Buslijn 2050: deze wil je niet missen!’ wordt het publiek opgeroepen om meningen, ideeën en visies kenbaar te maken. Het doel van de campagne is om zicht te krijgen op de wensen, perspectieven, kansen/bedreigingen en ideeën die o.a. inwoners en ondernemers voor dit gebied voor ogen hebben.

“Wat zijn jouw dromen, ideeën, angsten of wensen rondom je eigen omgeving? Hoe ziet je omgeving eruit in 2050? Hoe wil jij straks wonen en werken, je ontspannen en je verplaatsen in onze regio?”

Doe mee via www.omgevingsvisielijn50.nl

Om tot een goede nieuwe omgevingsvisie te komen voor dit gebied is de input van lokale gemeenschappen en alle leeftijdsgroepen van groot belang. Meedenken kan via het online platform: www.omgevingsvisielijn50.nl. Via een vragenlijst kunnen deelnemers hun mening delen over thema’s zoals energie, duurzaamheid, wonen en landbouw. Naast inwoners zullen ook stakeholders, experts en andere belangenorganisaties hun inbreng leveren.

Planning en resultaten

De campagne is bedoeld voor alle leeftijden en loopt van maandag 26 oktober tot en met zondag 8 november. Meedenken kan uitsluitend online via het platform. Deelname is gratis, anoniem, en duurt circa 15 minuten. De resultaten worden verzameld en verwerkt door onderzoeks- en adviesbureau Pantopicon ten behoeve van een zogeheten bouwstenennotitie. Deze notitie levert belangrijke input voor de uiteindelijke omgevingsvisie. Over de bouwstenennotitie nemen de gemeenteraden van de lijn-50 in 2021 een gezamenlijk besluit. Daarna breekt fase 2 aan, waarin de omgevingsvisie verder wordt vormgegeven.

Concept

Aanvankelijk stond deze participatiecampagne gepland in maart, dit jaar. Volgens het toenmalige concept zou er een bus fysiek door de drie gemeenten trekken en op circa 10 locaties in het hele gebied halt houden. Aanwezigen konden in de bus onder leiding van onderzoekbureau Pantopicon hun ideeën en input leveren. Vanwege de coronamaatregelen kon de bus helaas niet aan haar rondreis beginnen en is de campagne geannuleerd.

Kijk voor meer informatie over de omgevingsvisie op www.omgevingsvisielijn50.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken