Aanwijzing collectieve dagen voor festiviteiten 2021

Het college maakt al enige jaren gebruik van haar bevoegdheid om op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) collectieve festiviteiten aan te wijzen. Dat zijn dagen waarop bedrijven meer geluid mogen maken. Tijdens deze dagen gelden de geluidnormen niet als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit en artikel 4.6 van de APV. Maar dat betekent niet dat er onbeperkte geluidsruimte is voor deze festiviteiten en evenementen. De bedrijven moeten zich houden aan de geluidsruimte zoals geformuleerd in de voorwaarden uit artikel 4.4 van de APV.

Regels voor ondernemers tijdens collectieve festiviteiten

Als ondernemer mag u tijdens de collectieve dagen afwijken van de geluidnormen zoals die bij wet zijn vastgesteld (Activiteitenbesluit milieubeheer). In plaats van deze normen gelden dan hogere normen zoals vastgesteld in de APV. Als u tijdens deze dagen buiten uw reguliere bedrijfsvoering een evenement of feest organiseert, kan het zijn dat u hiervoor meerdere vergunningen en/of toestemmingen nodig heeft (evenementenvergunning). Neem daarom minimaal 6 weken voorafgaand aan het evenement contact op met de Gemeente Gulpen-Wittem om uw plannen kenbaar te maken. Wilt u een evenementenvergunning aanvragen? Neem dan contact op met Niek Bessems, medewerker evenementen, via mail: info@gulpen-wittem.nl of telefonisch 043-88 00 600.

Incidentele festiviteiten

Naast de aangewezen dagen als zijnde ‘collectieve festiviteiten’, kunt u op andere dagen gebruik maken van de Incidentele festiviteiten (ook bekend als de 12-dagen regeling). Hier mag u maximaal 12 keer per kalenderjaar gebruik van maken waarbij afgeweken kan worden van de geluidnormen. In plaats van de normen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, gelden de normen uit de APV. Als u gebruik wil maken van de 12-dagen regeling moet u dit minimaal 10 werkdagen van tevoren schriftelijk bij de Gemeente Gulpen-Wittem aanvragen. U kunt pas gebruik maken van de regeling als u een schriftelijke bevestiging van de Gemeente Gulpen-Wittem heeft ontvangen. Let op, als u geen toestemming heeft, mag u geen gebruik maken van de 12-dagen regeling!

Burgemeester en wethouders betrekken de mogelijkheden tot de collectieve en incidentele ontheffingen in de evaluatie van het evenementenbeleid. Het aantal dagen waarop jaarlijks een ontheffing kan worden verleend van de geldende geluidnormen kan dus nog wijzigen.

Corona

Vanwege de geldende maatregelen rondom corona kan het zijn dat bepaalde festiviteiten komen te vervallen. Op welke festiviteiten dit betrekking heeft is op dit moment nog niet bekend.

Voor het jaar 2021 zijn onderstaande data als collectieve festiviteit aangewezen
Locatie Activiteit Datum
Hele gemeente Carnaval 11 februari t/m 16 februari
Hele gemeente Koningsnacht en –dag
Oud en nieuw
26 en 27 april
Gulpen Nacht van Gulpen 19 juni
Gulpen Gulpener Bierfeesten 20, 21 en 22 augustus
Gulpen Kermis Gulpen 3 t/m 6 juli en 30 oktober t/m 2 november
Gulpen Hubertusmarkt 6 november
Slenaken Kermis Slenaken 24 t/m 26 januari en 25 t/m 27 juli en 26 t/m 28 september
Epen Kermis Epen 3 t/m 5 januari en 28 t/m 30 augustus
Mechelen Kermis Mechelen 17 t/m 19 januari en 27 t/m 29 juni en 3 t/m 5 oktober
Wahlwiller Kermis Wahlwiller 13 t/m 15 juni en 14 t/m 16 november
Wahlwiller Luikse Markt 7 en 8 augustus
Nijswiller Kermis Nijswiller 6 t/m 8 juni en 10 t/m 12 oktober
Eys Kermis Eys 7 t/m 9 februari en 9 t/m 11 mei en 19 t/m 21 september
Reijmerstok Kermis Reijmerstok 10, 11 en 12 juli
Partij Kermis Partij 30 mei t/m 1 juni en 17 t/m 19 oktober
Wijlre Kermis Wijlre 29 mei t/m 1 juni en 23 t/m 26 oktober

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met mevr. S. Moling van de afdeling Publieksdiensten via telefoonnummer 14 043 of email: info@gulpen-wittem.nl

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken