Oproep aan schaapsherders en –herderinnen

In de gemeente Gulpen-Wittem zijn we continu bezig met duurzaamheid, natuur en beleving.  Die uitgangspunten willen we ook toepassen op de bermen en groenstroken die gemeentelijk eigendom zijn.

Daarom willen we graag samen met ervaringsdeskundigen onderzoeken of we bepaalde plekken in het gemeentelijk groen kunnen onderhouden met grazende schaapskuddes. Dat is milieuvriendelijk, het heeft een belevingswaarde en het past mooi in ons 5-sterrenlandschap.

We horen graag of dit mogelijk is en zo ja, hoe we dat zouden kunnen aanpakken. Bent u geïnteresseerd om met ons mee te denken of heeft u zelfs al een voorstel? Dan horen we dat graag.

Stuur een brief of een email naar Gemeente Gulpen-Wittem met als onderwerp ‘ Schaapskuddes in het 5-sterrenlandschap’.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken