Vuurwerkverbod: verknal het niet voor elkaar!

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen en op hulpverleners erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt voor extra drukte op de spoedeisende hulp, in de huisartsenposten en bij handhavers op straat. Daarom mag deze jaarwisseling geen vuurwerk worden verkocht, vervoerd en afgestoken. Carbidschieten is binnen de gemeente Gulpen-Wittem verboden.

U mag geen vuurwerk verkopen, vervoeren of afsteken. Politie en BOA’s handhaven de vuurwerkregels. Het is verboden vuurwerk uit het buitenland naar Nederland te vervoeren. De politie controleert daarom de komende tijd extra in de grensgebieden. Houdt u zich niet aan deze regels, dan kunt u een boete krijgen. Wie gepakt wordt, krijgt ook een aantekening in het strafblad. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de regels en de gevolgen van de het overtreden van het vuurwerkverbod.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken