Gemeente Gulpen-Wittem gaat mantelzorg dichter bij inwoners organiseren

De gemeente Gulpen-Wittem gaat mantelzorg anders organiseren: méér lokaal en dichter bij de inwoner. Gericht op ondersteuning die nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van mantelzorgers zelf. Om dit te bereiken start de gemeente een pilotsamenwerking met TriaCura Mantelzorgmakelaars Zuid-Limburg.

Cijfers tonen aan dat het beroep op mantelzorg toeneemt. Mensen worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. “Daar speelt de gemeente op in”, geeft wethouder Franssen (Sociaal Domein) aan. “We bereiden ons voor op de toekomst. In Gulpen-Wittem zorgen mensen tot op late leeftijd goed voor elkaar. We verwachten dat steeds meer inwoners behoefte hebben aan ondersteuning voor mantelzorgers. Een goede structuur waarin de inwoner zelf écht centraal staat en waarbinnen we maatwerk kunnen leveren moet er in de eerste plaats voor zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken. We willen méér vraaggericht te werk gaan.”

TriaCura Mantelzorgmakelaars Zuid-Limburg

Om de mantelzorgstructuur te versterken en verder uit te bouwen werkt de gemeente samen met TriaCura Mantelzorgmakelaars Zuid-Limburg. Vanaf heden kunnen inwoners met vragen bij Angelique de Vreede-Ernes en Henk de Vreede van TriaCura terecht. Bijvoorbeeld voor advies over het combineren van werk en mantelzorg of voor het regelen van mantelzorg-gerelateerde zaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn en financiën. Verder bieden zij kortdurende begeleiding en emotionele steun. TriaCura versterkt de positie van de mantelzorger. Mantelzorgondersteuning is gratis voor inwoners van de gemeente.

Overdracht

Tot voor kort konden mantelzorgers in Gulpen-Wittem terecht bij Steunpunt Mantelzorg. TriaCura volgt deze partij in het ondersteunen van mantelzorgers op. Mantelzorgers die bij de gemeente bekend zijn hebben een informatiebrief ontvangen met het verzoek hun dossier op te vragen. Dat is nodig in verband met privacywetgeving. Zo kan er een warme informatieoverdracht plaatsvinden en kunnen mantelzorgers blijven rekenen op passende ondersteuning.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente via mail: info@gulpen-wittem.nl of telefoon: 14 043. Benieuwd naar wat TriaCura voor u kan betekenen? Kijk voor meer informatie of het inplannen van een kennismakingsgesprek op www.triacura.nl. Meer informatie over mantelzorg in Gulpen-Wittem vindt u ook onder het kopje 'Mantelzorg' op deze website.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken