Eerste plannen voor herbestemming voormalig Sophianum Nijswiller

Het voormalig Sophianum gebouw in Nijswiller biedt kansen voor buurtfuncties in de kern Nijswiller en groen toerisme op kleine schaal. Daarnaast zien we kansen voor woningbouw waar in deze tijd behoefte aan is, bijvoorbeeld woningen voor starters.

Dat zijn in een notendop de mogelijke ontwikkelingen die geschetst worden door de partijen Urban Blue, FWP Architectuur en 4THECITY. In opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem zijn zij aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een ruimtelijke visie op het gebied. Op donderdag 4 maart presenteren de betrokkenen hun ideeën aan de bewoners van Nijswiller.

Grote betekenis voor Nijswiller

De school, het gebouw en het gebied hebben altijd een belangrijke rol gehad in het maatschappelijk leven in Nijswiller. In de herontwikkeling willen we daar recht aan doen. Door buurtfuncties te integreren, zoals een buurtwinkel en het creëren van een gemeenschapsruimte voor verenigingen. We willen deze met input van de bewoners van Nijswiller kleur en invulling te geven. Stichting Dorpshoes Nijswiller en het kernoverleg Nijswiller zijn daar nauw bij betrokken. En de gemeenteraad heeft daar in een motie nadrukkelijk om gevraagd. Het past bij een van de manieren waarop we in Gulpen-Wittem invulling geven aan het Cittaslow gedachtengoed: we hebben respect voor het verleden, koesteren het heden en creëren een kloppend hart voor de kern Nijswiller.

Groen toerisme en woningbouw voor specifieke doelgroepen

Het gebied kan functioneren als 1 van de poorten naar het Heuvelland. We benutten de reeds aanwezige ruimtelijke kwaliteiten in het gebied. De Cittaslow kijk op het leven betekent voor het toerisme in onze gemeente dat een ontwikkeling naar duurzaam en kleinschalig toerisme welkom is. Het gebied zou daar een prachtige functie in kunnen hebben en daarmee een bijdrage leveren aan de economische vitaliteit van onze gemeente en specifiek de leefbaarheid in de kern van Nijswiller. Daarnaast constateren we dat de woningmarkt in onze gemeente weinig ruimte biedt voor starters en voor ouderen. Natuurlijk zijn er ook voorwaarden. Want de nieuwe functies in het gebied moeten een toevoeging zijn aan wat er al is. Want verdringing van bestaande functies en economie moeten we voorkomen.

Proces

We werken van grof naar fijn. De ruimtelijke visie wordt nog verder uitgewerkt naar een concreet en samenhangend plan waarin verschillende functies samenkomen. Het wordt een plan met, voor en van inwoners van de kern Nijswiller. Er zullen nog meerdere bijeenkomsten plaatsvinden waarbij de buurt en belanghebbenden worden betrokken.

Meer informatie

Vindt u vanaf dinsdag 9 maart op de website van de gemeente. Zoals hierboven al gemeld is er op donderdag 4 maart een presentatie aan de bewoners van Nijswiller. Dan wordt het conceptplan gepresenteerd en kunnen vragen gesteld worden. Een lijst met veel gestelde vragen vindt u ook vanaf dinsdag 9 maart ook op de gemeentelijke website.

Sfeerimpressie-nijswiller

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken